Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Credeți că pedepsele pentru violatori ar trebui crescute?

Da
Nu
Pedepsele actuale sunt corecte
Nu stiu, nu mă interesează

Comentarii (4) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
office@curierul national.ro

trafic@curierul national.ro
« Alte articole din categoria Actualitate

Noi schimbari pe frontul pensiilor

Actualitate - Curierul Naţional
(citeste alte articole de acelasi autor »)


Data adaugarii: 2017-12-08

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, în forma publicată în Monitorul Oficial, a cuprins reglementări referitoare la contribuția de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat atât în situația persoanelor care desfășoară activități dependente, cu contract individual de muncă, funcționari publici, etc., cât și în aceea a persoanelor care realizează venituri din desfășurarea unor activități independente, respectiv întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, etc. Aceasta urmeaza sa intre in plenul C.E.S-ului , marti, 12 decembrie.
 
Sediul materiei, în ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, îl reprezintă Legea nr. 227/2015 -Codul fiscal, 

Potrivit legislației din domeniul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are competenţe în administrarea contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unor activități independente; 

În consecință, dispozițiile din Legea nr. 263/2010 cu privire la contribuțiile sociale obligatorii au devenit desuete, dat fiind că, atât Legea nr. 571/2003 –Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cât și Legea nr. 227/2015 - Cod fiscal, în vigoare din data de 1 ianuarie 2016 reglementează această materie atât sub aspectul contribuției de asigurări sociale datorate de asiguarți/contribuabili, cât și cu privire la declararea acesteia, inclusiv urmărirea încasării și executarea acestor contribuții.
Mai mult, întrucât până la acastă dată Legea nr. 263/2010 nu a fost corelată cu reglementările fiscale în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii.
Luând în cosiderare că  Legea nr. 227/2015 - Cod fiscal conține obiective principale ale politicii fiscale care vizează administrarea coerentă a sistemului de impozite, taxe și contribuții sociale obligatorii, precum și predictibilitatea cadrului fiscal.
Cadrul legislativ în vigoare, în principal cel din domeniul fiscal, prevede că administrarea contribuțiilor sociale obligatorii este de competența Agenției Naționale de Administrare Fiscală, atât cu privire la calculul, plata contribuțiilor de asigurări sociale, la declararea acestor contribuții, cât și cu privire la categoriile de persoane active care datorează contribuții de asigurări sociale și care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, 
Pe de altă parte, începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin Legea nr. 263/2010, personalul în activitate din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și pensionarii proveniți din acest sistem, au fost integrați în sistemul unitar de pensii publice, urmărindu-se prin această măsură stabilirea acelorași obligații și drepturi pentru toți asigurații sistemului de pensii publice.
Obligațiile stabilite prin lege s-au referit la plata contribuției de asigurări sociale, atât de angajator cât și de angajat. 
Corelativ acestei obligații, pentru acest personal, la fel ca și pentru toți ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii, stabilirea pensiilor s-a făcut utilizându-se aceeași formula de calcul eliminându-se astfel pensiile de serviciu prevăzute pentru această categorie de personal, conform legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011.
Eliminarea pensiilor de serviciu pentru această categorie socio-profesională nu a a avut efectele  preconizate cu privire la asigurarea sustenabilității financiare a sistemului public de pensii.  
Pensiile militare de stat au fost instituite de legiuitor în considerarea unui anumit statut special al categoriei profesionale respective. Eliminarea pensiilor de serviciu pentru personalul din domeniul apărării naționale, ordinei publice și siguranței naționale a creat nemulțumiri majore, cu atât mai mult cu cât cuantumul pensiilor a scăzut semnificativ.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015 privind pensile militare de stat prin care s-a reinstituit un regim special, aparte celui din sistemul public de pensii, pentru personalul din domeniul apărării naționale, ordinei publice și siguranței naționale. 
Pe cale de consecință, reglementările legale cuprinse în Legea nr. 263/2010 cu privire la această categorie socio – profesională au devenit perimate, a căror abrogare expresă se impune ca o necesitate stringentă.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale a cuprins reglementări referitoare la contribuția de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale reglementări referitoare persoane care desfășoară activități dependente, precum şi cu contract individual de muncă, etc., 
Sediul materiei, în ceea ce privește contribuția asiguratorie pentru muncă îl reprezintă Legea nr. 227/2015 -Codul fiscal, 
Dispozițiile din Legea nr. 346/2002, republicată privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu mai pot fi aplicate, datorita modificărilor efectuate prin OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Cod fiscal.

Obligațiile stabilite prin lege se referă la plata contribuției asiguratorie pentru muncă de către angajator.

Pe cale de consecință, reglementările legale cuprinse în Legea nr. 346/2002, republicată privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-au perimat, impunând necesitatea abrogării exprese a acestoraSchimbări preconizate

Proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul eliminării/modificării/completării dispozițiilor care au condus la paralelism legislativ dar și pentru o mai bună și coerentă reglementare utilă pentru contribuabilii sistemului public de pensii.
În plus se poate constata că, cele două acte normative, Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 227/2015 conțin reglementări contrare, fapt ce contravine prevederilor Legii nr.
24/2000, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora asanarea legislației are în vedere abrogarea expresă a dispozițiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate.
De asemenea, având în vedere prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit cărora contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat este transferată în totalitate în sarcina angajatului, se impune modificarea Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul corelării acesteia cu noile dispoziții ale Codului fiscal.
Drept urmare, în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii Legea nr. 263/2010, va cuprinde doar reglementări referitoare la asigurarea facultativă în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială, domeniu care nu este administrat de Agenția Națională de Administrare Fiscală ci de Casa Națională de Pensii Publice. 
De asemenea, prezentul proiect de act normativ propune modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul punerii în acord cu Legea nr. 223/2015, eliminarea dispozițiilor caduce și instituirea unor reguli procedurale de acțiune în situațiile în care anumitor persoane le pot fi aplicabile dispoziții din ambele legi ca urmare a apartenenței, în timp, la ambele sisteme de pensii, atât la cel public cât și la cel militar.

Totodată, Legea nr. 263/2010, în vigoare în prezent, conține o serie de reglementări a căror modificare este necesară ca urmare a situațiilor concrete ivite în practică pe parcursul aplicării ei, cum ar fi:
-  definirea noțiunii de ”nevăzător” în vederea instrumentării facile și corecte a acordării pensiei pentru limită de vârstă în situația unor astfel de persoane și a punerii de acord cu Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 17/2015;
-  clarificarea sintagmei ”venituri lunare dintr-o activitate profesională”, realizarea unor astfel de venituri reprezintă condiție de acordare a pensiei de urmaș pentru soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș 
-  reglementarea dreptului de opțiune al copilului urmaș, între pensia proprie și pensia de urmaș;
- clarificarea unor aspect referitoare la pensia de invaliditate;
 - reglementări privind încheierea contractului de asigurare socială, formă voluntară a asigurării în sistemul public de pensii; contractul de asigurare se încheie pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă și în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Pensia pentru limită de vârstă constituie categorie de pensie de bază, prevăzută de lege pentru care asigurații sistemului public de pensii contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru un stagiu minim de cotizare necesar, 15 ani; această formă de prestație de asigurări sociale care garantează înlocuirea veniturilor profesionale ca urmare a bătrâneții;
- reglementări referitoare activitatea de achitare a pensiilor cu privire la asigurarea confidențialității datelor;
- reglementări referitoare la componența Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Pensii Publice, indemnizația de ședință pentru membrii acestuia;
- modificarea atribuțiilor Casei Naționale de Pensii Publice și a caselor teritoriale de pensii, ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat;
- reglementări referitoare la Comisia Centrală de Contestații, organism de examinare a deciziilor de pensie  supuse contestării, care realizează procedura administrativă prealabilă, fără caracter jurisdicțional. Deși contestațiile la deciziile de pensie nu sunt supuse procedurii contenciosului administrativ, Legea nr. 263/2010 prevede ca procedură prealabilă obligatorie verificare acestora de către Comisia Centrală de Contestații. Desființarea, la data de 1 ianuarie 2018, a Comisiei Centrale de Contestații. Pensionarii ale căror contestații la deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii nu au fost soluționate de către Comisia Centrală de Contestații până la această dată, se vor putea adresa instanței judecătorești competente cu soluționarea litigiilor de asigurari sociale, în termen de 90 de zile de la  această dată, lucru ce se putea face și până în prezent, conform Deciziei Curții Constituționale nr. 956/2012;
reglementări referitoare la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, inclusiv sumele cu titlu de pensii/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, în vederea unei mai bune eficiențe a acestei activități; . Sumele se stabilesc în limita termenului general de prescripție. Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu;
- reglementarea încasării de către Casa Națională de Pensii Publice a contravalorii cheltuielilor materiale aferente serviciilor efectuate pentru operaţiunile legate de întocmirea şi transmiterea documentelor de plată a prestaţiilor stabilite și achitate de către alte instituții;
- în cazul decesului asiguratului sistemului public de pensii, ajutorul de deces se achită de către angajator, cuantumul fiind suportat din contribuția de asigurări sociale datorată de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat. Deoarece conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare angajatorul nu mai datorează această contribuție, se impune modificarea Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător;
- reglementări referitoare la asigurarea facultativă în sistemul public de pensii, prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii. Acest contract poate fi încheiat de către oricare persoană, acoperindu-se toate riscurile asigurate prevăzute de lege;
- reglementări exprese cu privire la cumulul a două categorii diferite de pensie, dintre cele reglementate de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- reglementări referitoare la cumulul unei pensii din sistemul public de pensii cu o pensie de serviciu reglementată de alt act normative cu caracter special.
 - ținând seama de faptul că pensia din sistemul public de pensii se acordă pentru a acoperi riscurile asigurate prevăzute în mod expres, respectiv bătrânețea și boala, nu se justifică posibilitatea de a încasa două pensii din același sistem și nici de a încasa o pensie din sistemul public și o pensie de serviciu, situație în care riscul ar fi acoperit de două ori, pentru aceeași perioadă de contribuție, fapt ce trebuie reglementat în mod expres.     
Reglementări privind Centrul Naţional de Formare Profesională din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice;  redenumirea  - Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului din domeniul asigurărilor sociale. În Centru Național de Formare Profesională vor fi pregătiți inclusiv experţii specializaţi în asigurări sociale care efectuează expertizele dispuse de instanţele judecătoreşti în litigiile de asigurări sociale. În prezent, legislația națională nu cuprinde reglementări cu privire la specializarea unor asemenea experți;
Prin urmare prezentul proiect de act normativ își propune corelarea prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înlăturării paralelismelor legislative și eliminării normelor căzute în desuetudine.

Proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 346/2002 în sensul eliminării/modificării/completării dispozițiilor care au condus la paralelism legislativ dar și pentru o mai bună și coerentă reglementare utilă pentru contribuabilii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesioanele.
Totodată, Legea nr. 346/2002 republicată, în vigoare în prezent, conține o serie de reglementări a căror modificare este necesară ca urmare a situațiilor concrete ivite în practică pe parcursul aplicării ei, cum ar fi:
-  clasificarea persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prestaţiile şi serviciile reglementate de legea mai sus menţionată;
- revizuirea unor prestaţii sub aspectul cuantumului;
- corelarea prevederilor legii cu prevederile Legii nr. 263/2010 cu privire la pensia de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; la pensia de urmaş ca urmare a decesului asiguratului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
- clarificarea procedurilor de decontare cu clinicile/secţiile şi cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor şi a tipurilor de prestaţii acordate;
- clarificarea problemelor legate de lucrătorii migranţi în conformitate cu prevederile Regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate social;
- modificarea bazei de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de lege ca urmare a modificărilor Legii nr. 227/2015;


 
 • Currently 3.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Noteaza articolul.

Nota curentă: 3.0 din 2 voturi

 Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


  Recomandat Curierul National
  Ultimele comentarii:

  Bacovia,din regatul cel bacovian ...
  Noi dezbateri la Codul de procedură penală şi legea privind organizarea judiciară

  Nu mai este nicio indoiala. Romanii s- au convins. ...
  Noi dezbateri la Codul de procedură penală şi legea privind organizarea judiciară

  Ilie una cu Alah,mai baga ...
  Cutremur puternic luni dimineață: Cel puțin trei persoane au murit și peste 100 au fost rănite

  PROBA e mama justiţiei. Cine frânează şi ASCUN ...
  Noi dezbateri la Codul de procedură penală şi legea privind organizarea judiciară

  COLUMBIA 8 DUMNEZEU 8; COLUMBIA 16 Iisus Hristos 1 ...
  Noul președinte al Columbiei, Ivan Duque, și-a anunțat drept prim obiectiv «corectarea» acordului cu gherilele FARC

  Top articole:

  Afişează articolele cele mai:
  Votate | Comentate | Expediate

  Radio Sud

  Tipografia de Sud
  Orologia Primo minuto

  Sumarul ediţiei:

  Opinii

  Eveniment

  Economie

  Finante Banci

  Politic

  Business Style

  Actualitate

  Turism

  IT&C

  Transporturi

  Piata farma

  Extern

  Util