Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Credeți că pedepsele pentru violatori ar trebui crescute?

Da
Nu
Pedepsele actuale sunt corecte
Nu stiu, nu mă interesează

Comentarii (3) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
office@curierul national.ro

trafic@curierul national.ro
« Alte articole din categoria Economie

Avalanşă de proceduri împotriva României

Economie - Afrodita Cicovschi / afrodita.cicovschi@curierulnational.ro
(citeste alte articole de acelasi autor »)
Data adaugarii: 2017-02-17

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

Comisia Europeană a deschis miercuri şapte proceduri de infringement privind piaţa internă şi libera circulaţie a mărfurilor, precursorii de explozivi, pescuitul, normele în materie de audit, libera circulaţie şi detaşarea lucrătorilor
România are la dispoziţie două luni pentru a notifica transpunerea completă. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE
De altfel, Comisia a trimis deja România în judecată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru faptul că nu a închis şi reabilitat 68 de depozite ilegale de deşeuri, ce constituie un risc grav pentru sănătatea umană şi pentru mediu

Miercuri a fost o zi nefastă pentru România: Comisia Europeană a deschis şapte proceduri de infringement privind piaţa internă şi libera circulaţie a mărfurilor, precursorii de explozivi, pescuitul, normele în materie de audit, libera circulaţie şi detaşarea lucrătorilor. România are la dispoziţie două luni pentru a notifica transpunerea completă. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE.
De altfel, Comisia a trimis deja România în judecată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru faptul că nu a închis şi reabilitat 68 de depozite ilegale de deşeuri, ce constituie un risc grav pentru sănătatea umană şi pentru mediu.
Astfel, CE a decis miercuri să trimită scrisori de punere în întârziere României şi Ungariei, pentru că normele lor naţionale privind comercializarea cu amănuntul a produselor agricole şi alimentare contravin legislaţiei UE. De asemenea, Comisia a trimis avize motivate României, precum şi Ciprului, Finlandei şi Irlandei, solicitându-le să transpună Directiva privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice (Directiva 2013/53/UE).
În ceea ce priveşte primul caz, marilor comercianţi cu amănuntul li se cere, în România, să achiziţioneze cel puţin 51% din produsele alimentare şi agricole de la producătorii locali. Acest fapt pune probleme legate de libera circulaţie a mărfurilor.
Aceeaşi lege prevede, de asemenea, obligaţia comercianţilor cu amănuntul de a promova produsele de origine română, limitându-le astfel decizia de natură comercială privind alegerea produselor pe care le oferă, ceea ce contravine libertăţii de stabilire (articolul 49 din TFUE).
În conformitate cu dreptul UE, restricţionarea acestor libertăţi este permisă numai în cazul în care există o nevoie justificată pentru a proteja un interes public major, precum sănătatea publică, iar măsurile adoptate nu trebuie să fie mai puţin restrictive.
Nici România, nici Ungaria nu au furnizat dovada faptului că măsurile naţionale sunt justificate şi proporţionale. Autorităţile ungare şi române au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie.
În cel de-al doilea caz, normele europene relevante se referă la construcţia, securitatea şi alte cerinţe pentru ambarcaţiunile folosite în scopuri sportive sau recreative. Directiva trebuia să fie transpusă integral în legislaţia naţională până la 18 ianuarie 2016.
România are la dispoziţie două luni pentru a notifica transpunerea completă. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE.

Normele privind precursorii de explozivi, neaplicate deplin

O altă procedură de infringement deschisă împotriva României (dar şi Ciprului şi Franţei) priveşte punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi.
Regulamentul a intrat în vigoare la 2 septembrie 2014 şi este un act legislativ important care limitează şi controlează accesul la o serie de produse chimice periculoase, ce ar putea fi utilizate de terorişti pentru a fabrica explozivi artizanali. Implementarea sa corectă este un element important atât al Agendei europene privind securitatea, cât şi al Comunicării Comisiei privind calea către o Uniune a securităţii reală.
România nu a stabilit încă normele necesare de stabilire a sancţiunilor care urmează să fie aplicate în caz de încălcare a Regulamentului. În plus, Franţa şi România au fost informate în legătură cu necesitatea de a asigura o difuzare regulată către operatorii economici (şi anume, către comercianţii cu amănuntul) a orientărilor privind precursorii.
Dacă statele membre nu remediază situaţia în următoarele două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la acest caz.

Aviz motivat pentru România în domeniul pescuitului

Tot miercuri, Comisia a solicitat României să respecte principiul accesului egal la apele şi resursele UE din Marea Neagră. Într-un aviz motivat, Comisia şi-a exprimat opinia că România nu a reuşit să respecte acest principiu, în urma unei serii de incidente care au implicat nave care arborează pavilionul Bulgariei.
Regimul de acces egal este un principiu fundamental al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Astfel, navele de pescuit ale UE beneficiază de acest tip de acces la ape şi resurse în întreaga UE, potrivit prevederilor articolului 5, alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 1380/2013.
Statele membre trebuie să se asigure că navele care arborează pavilionul altor ţări din UE pot avea acces la apele aflate sub jurisdicţia lor în vederea desfăşurării de activităţi de pescuit. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că aceste nave sunt tratate în mod nediscriminatoriu de către autorităţile naţionale responsabile de controlul pescuitului.
România are la dispoziţie două luni pentru a informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru a remedia situaţia. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la acest caz.

Auditurile nu respectă noile norme UE

Comisia Europeană a cerut României, alături de Croaţia, Cipru, Estonia, Polonia şi Slovenia, să implementeze integral noile norme UE privind auditurile, potrivit avizului motivat transmis acestor state membre miercuri, 15 februarie.
Directiva privind auditul (Directiva 2014/56/UE) stabileşte condiţiile pentru autorizarea şi înregistrarea persoanelor care efectuează audituri statutare. Ea stabileşte normele aplicabile persoanelor respective, în ceea ce priveşte independenţa, obiectivitatea şi etica profesională, precum şi cadrul pentru supravegherea lor publică.
Modificările aduse acestor norme prin Directiva 2006/43/CE permit o transparenţă şi o predictibilitate sporite ale cerinţelor aplicabile persoanelor care efectuează audituri. Ele îmbunătăţesc şi mai mult independenţa şi obiectivitatea activităţii persoanelor care le efectuează.
Statele membre trebuiau să transpună aceste norme în legislaţia naţională până la data de 17 iunie 2016. Având în vedere că nu au respectat termenul-limită iniţial, cele şase state membre au primit scrisori de punere în întârziere la sfârşitul lunii iulie 2016.
Statele membre au răspuns scrisorilor şi s-au angajat să adopte rapid noua legislaţie. Deoarece nu au reuşit să facă acest lucru, Comisia a decis transmiterea unui aviz motivat. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi sesizate Curţii de Justiţie a UE.

Două avize motivate pentru libera circulaţie şi detaşarea lucrătorilor

România este unul dintre cele 8 state membre, alături de Austria, Cipru, Cehia, Estonia, Lituania, Luxemburg şi Portugalia, cărora Comisia le-a transmis miercuri, 15 februarie, un aviz motivat privind neîndeplinirea obligaţiei de transpunere completă în legislaţia naţională a normelor privind dreptul cetăţenilor UE de a lucra într-un alt stat membru (Directiva 2014/54/UE). De asemenea, ea face parte din grupul statelor membre, împreună cu Cehia, Cipru, Croaţia, Luxemburg, Portugalia, Slovenia, Spania şi Suedia, care au primit un aviz motivat în ceea ce priveşte notificarea transpunerii complete în legislaţia naţională a Directivei 2014/67/UE, de stabilire a măsurilor şi mecanismelor de control necesare pentru implementarea, punerea în aplicare şi mai buna şi uniforma executare a detaşării lucrătorilor.
Obiectivul Directivei 2014/54/UE este de a permite persoanelor care lucrează sau care îşi caută un loc de muncă în altă ţară din UE să îşi exercite mai uşor dreptul la libera circulaţie, garantat de legislaţia UE. Ea prevede măsuri pentru a sprijini şi proteja cetăţenii mobili ai Uniunii, pentru a asigura un acces mai bun la informaţiile privind drepturile la libera circulaţie, pentru a combate discriminarea pe motive de naţionalitate în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea şi alte condiţii de muncă, precum şi pentru a depăşi obstacolele nejustificate din calea liberei circulaţii.
Statele membre aveau obligaţia de a transpune această directivă şi de a comunica măsurile naţionale de transpunere Comisiei până la 21 mai 2016. Dacă autorităţile din aceste state membre nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curţii de Justiţie a UE.
În ceea ce priveşte Directiva 2014/67/UE, actele cu putere de lege şi cele administrative ale statelor membre, necesare pentru a se conforma acesteia, trebuiau să intre în vigoare până la 18 iunie 2016. Dacă autorităţile naţionale nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curţii de Justiţie a UE.

România, trimisă în faţa CJUE din cauza depozitelor ilegale de deşeuri

Comisia Europeană a trimis România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru faptul că nu a închis şi reabilitat 68 de depozite ilegale de deşeuri, ce constituie un risc grav pentru sănătatea umană şi pentru mediu.
„În pofida avertismentelor anterioare ale Comisiei, România nu a reuşit să ia măsuri în ceea ce priveşte depozitele de deşeuri neconforme, în concordanţă cu prevederile din normele europene relevante (Directiva 1999/31/CE a Consiliului)”, a informat CE. 
România avea obligaţia de a închide şi a reabilita depozitele de deşeuri municipale şi industriale care nu corespund standardelor până la 16 iulie 2009.
Întrucât pentru remedierea acestei situaţii nu s-au înregistrat progrese suficiente, Comisia a adresat un aviz motivat suplimentar, în septembrie 2015, solicitând autorităţilor române să ia măsuri corespunzătoare cu privire la 109 situri necontrolate care, deşi nu mai erau utilizate, continuau să reprezinte o ameninţare pentru sănătatea umană şi pentru mediu. S-au înregistrat unele progrese, dar pentru 68 de depozite de deşeuri măsurile necesare de remediere şi închidere nu fuseseră finalizate în decembrie 2016. Pentru a determina România să accelereze procesul, Comisia trimite autorităţile române în faţa Curţii de Justiţie a UE.

Context

În temeiul dreptului UE, în Europa ar trebui să fie desfăşurate doar activităţi controlate şi sigure legate de depozitele de deşeuri. Directiva privind depozitele de deşeuri stabileşte standarde pentru protecţia sănătăţii umane şi a mediului, în special a apelor de suprafaţă, a apelor subterane, a solului şi a aerului, împotriva efectelor negative cauzate de colectarea, transportul, depozitarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor. Aceasta urmăreşte să prevină sau să reducă, pe cât posibil, efectele negative ale depozitării deşeurilor, pe întreaga durată a ciclului de viaţă a unor astfel de depozite.
Măsuri similare au fost adoptate împotriva altor şase state membre: Bulgaria, Cipru, Spania, Italia, Slovenia şi Slovacia. Curtea a emis deja hotărâri împotriva Bulgariei, a Ciprului şi a Spaniei.
Există numeroase modalităţi de eliminare a deşeurilor. Îngroparea acestora în sol, cunoscută sub denumirea de „depozitare”, este metoda cel mai puţin durabilă din punct de vedere ecologic şi ar trebui să fie menţinută doar la minimul absolut necesar.
 
 • Currently nan/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Noteaza articolul.

 Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


  Recomandat Curierul National
  Ultimele comentarii:

  BUNA GLUMA CU INVESTITIILE ! ...
  Se anunță noi investiții în județul Gorj

  Lasati poporu pesedist sa prade si sa jefuiasca ta ...
  Discursul Laurei Codruţa Kovesi la O.N.U

  Kakai investitori? Turci, tatari, rusi? ...
  Târgu Jiu: Investitorii străini se relochează în țări vecine României, din lipsa forței de muncă

  GORJ 4/8 ILIE 4/8; Gorj 7/4 Hristos 7, Ilie 4; GOR ...
  Se anunță noi investiții în județul Gorj

  Mai important zicem noi romanii este prestatia spe ...
  Guvernul a aprobat prelungirea termenului de valorificare a productiei pentru producatorii de tomate

  Top articole:

  Afişează articolele cele mai:
  Votate | Comentate | Expediate

  Radio Sud

  Tipografia de Sud
  Orologia Primo minuto

  Sumarul ediţiei: