O bursă a cerealelor ar elimina dezechilibrele

Afrodita Cicovschi / afrodita.cicovschi@curierulnational.ro

Consiliul Concurenţei recomandă înfiinţarea unei burse a cerealelor, ca alternativă pentru licitaţiile private cu strigare
Recomandarea a fost făcută în urma investigaţiei finalizate anul trecut, care a analizat comportamentul principalilor comercianţi de cereale pe fondul unor dezechilibre observate pe piaţă
În 2013, 10 companii erau suspectate de o posibilă înţelegere anticoncurenţială pentru fixarea preţurilor la achiziţia cerealelor

Consiliul Concurenţei recomandă înfiinţarea unei burse române a cerealelor, instituţie care ar putea oferi o alternativă pentru actualele licitaţii private cu strigare. 
„De asemenea, Autoritatea de Concurenţă susţine asocierea micilor cultivatori români, atât în scopul asigurării surselor de finanţare şi facilitării accesului la creditare, cât şi pentru reducerea costurilor de producţie şi creşterea puterii de negociere”, a informat autoritatea. 
Aceste recomandări au rezultat în urma investigaţiei pe care Consiliul Concurenţei a derulat-o pe piaţa comercializării cerealelor.
În cadrul investigaţiei, ce a fost finalizată la sfârşitul anului trecut, a fost analizat comportamentul principalilor comercianţi de cereale pe fondul unor dezechilibre observate pe piaţă. 
În august 2013, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la 12 sedii şi puncte de lucru ale principalelor companii active pe piaţa comercializării cerealelor din Bucureşti şi din ţară. 
Inspecţiile s-au desfăşurat în cadrul investigaţiei declanşate de Consiliul Concurenţei privind o posibilă înţelegere anticoncurenţială pentru fixarea preţurilor la achiziţia cerealelor. Companiile inspectate sunt: Agricover, Alfred C. Toepfer, Ameropa, Brise Agricultura, Brise Group, Bunge, Cargill, Glencore, Nidera, United Grain. 
„La declanşarea acestei investigaţii am ţinut cont de specificul şi sezonalitatea sectorului: având în vedere perisabilitatea produselor şi lipsa posibilităţilor de depozitare la dispoziţia producătorilor mici şi mijlocii, este mult mai probabil ca o înţelegere anticoncurenţială între comercianţi să fie pusă în practică în această perioadă, când oferta de cereale este mare”, declara atunci Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, precizând că, în situaţia în care se va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. 

În 2009, piaţa neagră a cerealelor reprezenta 40% din totalul tranzacţiilor

Piaţa neagră în sectorul cerealelor de panificaţie reprezintă circa 40% din totalul tranzacţiilor, conform informaţiilor primite în 2009 de Consiliul Concurenţei (CC) de la participanţii pe piaţă. 
Potrivit unui comunicat al autorităţii române de concurenţă, acest lucru generează pierderi semnificative pentru bugetul de stat şi dezavantaje competitive create participanţilor corecţi.
„Investigaţia s-a concentrat asupra pieţei grâului, întrucât aceasta deţine o pondere covârşitoare în sectorul analizat, iar rezultatele obţinute pot fi cu uşurinţă extinse şi asupra celorlalte pieţe ce fac parte, fie în mod tradiţional, fie cu caracter de noutate, din sector. De asemenea, a fost analizat şi modul de organizare şi funcţionare a pieţei serviciilor de depozitare a grâului, serviciu care prezintă o importanţă deosebită asupra modului de funcţionare a pieţei grâului“, declara atunci Gheorghe Oprescu, preşedintele Consiliului Concurenţei.
Investigaţia a fost lansată în luna septembrie a anului 2007 în scopul de a evidenţia organizarea sectorului, modul de funcţionare şi mecanismele acestui domeniu.
Conform raportului preliminar al investigaţiei, în sectorul grâului de panificaţie preţul se formează liber pe piaţă, ca rezultat al interacţiunii între cerere şi ofertă, fără că statul să intervină direct în mecanismul de formare a preţurilor. Formarea preţurilor pe piaţa grâului de panificaţie este influenţată de situaţia pieţelor internaţionale şi de cotaţiile înregistrate pe pieţele bursiere externe.

Asimetrie în negocierile dintre producătorii individuali şi achizitori

În cadrul acestei investigaţii, Consiliul Concurenţei a constatat existenţa unei asimetrii în puterea de negociere între producătorii agricoli individuali, în calitate de ofertanţi, şi achizitori, asimetrie cu o influenţă semnificativă asupra formării preţurilor. Autoritatea de concurenţă a sesizat şi intervenţia indirectă a statului care poate disponibiliza anumite cantităţi de grâu din Rezerva de stat, fie pentru împrospătarea stocurilor, fie pentru acoperirea deficitului de grâu înregistrat pe piaţă în anumite momente. Deşi acoperită de cadrul legislativ specific, disponibilizarea de grâu din Rezerva de stat, prin mecanismul împrumutului de grâu către operatori selectaţi prin negociere directă, distorsionează concurenţa, îndeosebi prin crearea unui avantaj de natură economico-financiară operatorului selectat. Aceasta în special în condiţiile în care împrumutul se face în perioada de final a anului agricol, când preţul atinge niveluri ridicate, iar restituirea grâului se realizează la începutul anului agricol următor, când preţul tinde a fi minim. „Nu au fost identificate bariere semnificative la intrarea pe piaţa producţiei şi comercializării grâului de panificaţie. Totuşi, se poate afirma că pe această piaţă se înregistrează importante economii de scală şi, de asemenea, că operatorii economici care integrează mai multe tipuri de activităţi specifice sectorului beneficiază de  avantaje competitive semnificative datorate acestei diversificări a activităţii“, se precizează în comunicatul Concurenţei.

Era nevoie de garantarea certificatelor de depozit

În 2009, Autoritatea de concurenţă a arătat că dezvoltarea unui sistem transparent prin tranzacţionarea grâului pe piaţa bursieră din România este împiedicată de inexistenţa unui sistem funcţional de garantare a certificatelor de depozit. Situaţia este cauzată de lipsa unui capital iniţial acoperitor al Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. În condiţiile nefuncţionării efective a Fondului, această valoare mobiliară nu prezintă suficiente garanţii cu privire la existenţa efectivă a cantităţilor de grâu tranzacţionate, la calitatea specificată, ceea ce diminuează încrederea potenţialilor participanţi la operaţiune şi limitează comercializarea grâului doar la operaţiunile ce implică prezenţa efectivă a cantităţilor tranzacţionate.

Bariere la intrarea pe piaţă

Piaţa serviciilor de depozitare a grâului se caracteriza atunci prin existenţa unor bariere legale semnificative la intrarea pe piaţă, bariere justificate, pe de o parte, de necesitatea asigurării unui serviciu de calitate şi, pe de altă parte, de importanţa acestui serviciu în tranzacţionarea grâului, având în vedere că certificatele de depozit sunt titluri negociabile. Pe piaţa serviciilor de depozitare a grâului acţionează un număr relativ mare de operatori, dar, în acelaşi timp, se remarcă şi existenţa unor zone ale teritoriului României acoperite de un singur operator economic.

Sectorul comercializării cerealelor este monitorizat în permanenţă de Consiliul Concurenţei. 
 
În 2009, instituţia a finalizat o anchetă sectorială pe piaţa cerealelor de panificaţie. În urma acesteia, au fost formulate recomandări care au fost preluate în politica agricolă naţională. 
De asemenea, Consiliul Concurenţei colaborează cu Ministerul Agriculturii şi cu Ministerul Finanţelor Publice pentru a găsi modalităţi în vederea implementării facilităţilor, ce pot fi acordate cooperativelor, prevăzute în Legea Cooperaţiei Agricole (Legea nr. 164/2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia).

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 11 Ianuarie 2017. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.