Trei sferturi din banii europeni, absorbiţi în 3 ani

Afrodita Cicovschi / afrodita.cicovschi@curierulnational.ro

Guvernul vrea să absoarbă 72,5% din fondurile europene până în 2020 şi să ajungă la 100% până în 2023

Pentru a realiza acest lucru, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se reorganizează

Printre altele, instituţia are nevoie de un parc de 115 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 400 de litri pentru fiecare autoturismUnul dintre principalele obiective ale actualului Guvern, acela de a avea o absorbţie ridicată a fondurilor europene, nu poate fi realizat fără ca Ministerul Dezvoltării să se reorganizeze, prin absorbţia Ministerului Fondurilor Europene. Astfel, noul Minister al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) precizează - în nota de fundamentare a actului normativ privind reorganizarea - că „România are un document-cadru care stabileşte priorităţi clare în ceea ce priveşte investiţiile, la o finanţare majorată pentru cercetare şi inovare, la o abordare echilibrată a investiţiilor din sectorul transporturilor şi la obiective mai bine aliniate la obiectivele naţionale din cadrul Strategiei Europa 2020 şi la recomandările de politică formulate în contextul semestrului european”.
„Având în vedere situaţia dezastruoasă din anul 2016 în ceea ce priveşte rata absorbţiei şi numărul de proiecte depuse, Guvernul îşi propune accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de 72,5% până la 31 decembrie 2020 şi 100% până la 31 decembrie 2023. România are şansa de a crea mai multe locuri de muncă şi de a aduce mai multe resurse la bugetul de stat prin promovarea unei strategii integrate de dezvoltare a turismului. Avem suficiente monumente de importanţă istorică şi religioasă şi suficiente frumuseţi naturale pentru a creşte semnificativ numărul de turişti străini care vizitează anual România”, se arată în documentul citat.
Pentru a realiza aceste deziderate ministerul îşi propune crearea unei „administraţii suple, cu viteză de reacţie rapidă şi proactivă, consistenţă în decizii şi cu resurse umane motivate şi profesioniste”, motiv pentru care anunţă că are nevoie de un parc de 115 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 400 de litri pentru fiecare autoturism, maşinile urmând să fie preluate de la Ministerul Dezvoltării şi de la cel al Fondurilor Europene.
Proiectul de reorganizare prevede că MDRAPFE este autoritatea pentru următoarele domenii de activitate: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, prin Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă şi pentru programele de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplină în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice regionale şi locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează.

Care sunt noile atribuţii

   Proiectul de hotărâre realizează inventarierea programelor pentru care ministerul îndeplineşte funcţia de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor, sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români, unitate de certificare pentru programele de cooperare teritorială europeană, punct naţional de contact, operator de program.
   Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică. De asemenea, ministerul îndeplineşte funcţia de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul frontierelor externe, Programul de cooperare elveţiano-român şi Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020.
Totodată, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îşi desfăşoară activitatea Agenţia de implementare pentru programele PHARE.
 Proiectul de hotărâre include atribuţiile autorităţii administraţiei publice centrale; acesta prevede structura organizatorică şi numărul de posturi necesare îndeplinirii în bune condiţii a tuturor  atribuţiilor şi responsabilităţilor.
 Proiectul de hotărâre prevede atribuţiile ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene şi atribuţiile ministrului delegat pentru fonduri europene, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017.
 Ministerul va avea un parc de 115 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 400 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi, respectiv, de la Ministerul Fondurilor Europene.
   Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministerului Fondurilor Europene.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 11 Ianuarie 2017. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.