Auditul intern poate ajuta la o mai bună gestionare a turbulenţelor pieţei

PwC: Liderii de audit intern trebuie să fie pregătiţi în mod deosebit pentru a gestiona riscurile în arii precum schimbările de legislaţie, securitatea cibernetică şi schimbările în comportamentul de consum - aceştia fiind factorii care ar putea avea cel mai puternic impact asupra mediului de afaceri în următorii trei ani

Cea de-a 13-a ediţie a studiului anual PwC State of the Internal Audit Profession arată că jumătate dintre respondenţi au nevoie ca funcţia de audit intern să joace un rol mai important în cadrul organizaţiilor, pentru că acest departament poate ajuta la gestionarea unor evenimente neplanificate sau imprevizibile  - turbulenţe ale pieţei.
„Organizaţiile se confruntă în continuare cu riscuri tot mai complexe, care pot avea un impact semnificativ asupra derulării activităţilor companiilor. Decidenţii din companii se aşteaptă ca funcţia de audit intern să-i ajute să navigheze în acest context de business plin de incertitudini”, a declarat Mircea Bozga, Risk Assurance Practice Leader, PwC Europa de Sud-Est. 
„Într-o lume într-o continuă schimbare, liderii de audit intern trebuie să realizeze transformări de impact în cadrul organizaţiilor şi să-şi demonstreze capacitatea de adaptare. Ei trebuie să fie pregătiţi în mod deosebit pentru a gestiona riscurile în arii precum schimbările de legislaţie, securitatea cibernetică şi schimbările în comportamentul de consum - aceştia fiind factorii care ar putea avea cel mai puternic impact asupra mediului de afaceri în următorii trei ani”, a adăugat Mircea Bozga.

9 din 10 şefi cred că auditul intern aduce o valoare adăugată semnificativă

Studiul s-a bazat pe răspunsurile a peste 1.900 de respondenţi din organizaţii din 41 de ţări. 18% dintre aceştia au declarat că funcţiile de audit intern joacă un rol important în pregătirea companiilor lor să anticipeze şi să răspundă în cazul unor potenţiale perturbări ale activităţii - aceştia reprezintă o subcategorie de organizaţii pe care le-am denumit ca fiind cele având „departamente agile de audit intern (AI)“. Aproape nouă din zece factori de decizie care au în subordine departamente agile de AI sunt de părere că auditul intern aduce o valoare adăugată semnificativă.
Studiul a descoperit două trăsături-cheie ale departamentelor agile de audit intern care le permit să facă faţă în medii disruptive - gradul de pregătire şi capacitatea de adaptare.

Gradul de pregătire

Departamentele agile de AI sunt orientate către viitor şi capabile să identifice factori perturbatori într-o fază incipientă şi nevoile corespunzătoare ale organizaţiei. Acestea colaborează cu alte linii de apărare într-un mod unitar şi integrat şi iau decizii împreună cu alte părţi interesate din organizaţie. Pentru a îmbunătăţi gradul de pregătire, auditorii interni ar trebui să:
- Integreze posibilitatea apariţiei unor modificări în planificarea şi evaluarea riscurilor: 84% dintre cei cu funcţii agile de AI ţin cont de potenţialele perturbări şi includ această posibilitate ca parte a dezvoltării planului de audit.
- Colaboreze în mod eficient cu alte linii de apărare din cadrul companiei: 76% dintre cei cu funcţii agile de AI colaborează într-un mod coerent cu cei cu funcţii de gestionare a riscurilor şi de asigurare a conformităţii pentru a face faţă posibilelor perturbări.
- Investească şi să dezvolte IQ-ul tehnic al afacerii: 73% dintre cei cu funcţii agile de AI integrează tehnologii avansate în funcţia de audit intern şi încurajează dezvoltarea tehnologiilor de analiză.

Capacitatea de adaptare

Flexibilitatea este un element-cheie al departamentelor de audit intern agile - procesele trebuie să asigure transformarea în etapele de dezvoltare a planului de audit intern, planificare a auditului, munca de teren şi de raportare. Aceştia ar trebui să utilizeze, de asemenea, scheme de personal inovatoare, în funcţie de nevoile organizaţiei şi să reorganizeze sau să redirecţioneze specialiştii în mod recurent în funcţie de perturbările care au loc. Pentru a se putea adapta, auditorii interni trebuie să:
- Creeze procese şi mecanisme de raportare mai flexibile: 73% dintre cei cu funcţii agile de AI implementează schimbări mai des şi evaluează riscul în ritmul impus de mediul de afaceri.
- Impulsioneze utilizarea analizelor de date şi noilor tehnologii: 47% dintre cei cu funcţii agile de AI utilizează frecvent tehnologii de analiză a datelor pentru a monitoriza continuu tendinţele şi impactul potenţial al modificărilor din business.
- Implementeze modele de management al resurselor umane flexibile: 74% dintre cei cu funcţii agile de AI redirecţionează/reorganizează resursele în funcţie de nevoi pentru a ajuta organizaţia să gestioneze sau să răspundă la modificări ale pieţei.

„Pentru a dezvolta o funcţie de audit intern performantă este nevoie de o schimbare de percepţie asupra rolului acesteia - ce face şi pe ce se concentrează. O soluţie ar fi implementarea unor evaluări mai frecvente ale riscurilor, pro-activă, tocmai pentru a putea anticipa efectul schimbărilor din mediul de business“, a declarat Mircea Bozga. „Având o viziune inovatoare asupra potenţialului funcţiei de audit intern, aceasta poate furniza valoarea pe care părţile interesate o aşteaptă şi de care au nevoie“. 

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 21 Aprilie 2017. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.