Cum vă va popri Fiscul din 2018. Actele de executare silită vor fi trimise băncilor printr-o platformă informatică a ANAF

Afrodita Cicovschi / afrodita.cicovschi@curierulnational.ro


Începând cu 1 iulie 2018, aceste se vor semna cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificat calificat
Data şi ora comunicării către instituţiile de credit va fi prima zi ulterioară celei în care se încarcă actul de executareMinisterul Finanţelor Publice a emis un ordin prin care completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016, stabilind că actele de executare silită a conturilor care datorează bani Fiscului vor fi transmise băncilor printr-o platformă informatică pusă la dispoziţie de ANAF.
„Prin acest proiect de ordin a fost stabilită platforma informatică prin care se va realiza comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare emise de organele fiscale centrale, respectiv sistemul informatic pus la dispoziţie acestora de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în spaţiul privat de pe portalul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload şi download de documente”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.
În argumantarea acestei decizii, iniţiatorii au invocat „necesitatea comunicării rapide și eficiente cu instituțiile de credit, în ceea ce priveşte comunicarea actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, se impune crearea cadrului legal pentru implementare acestui obiectiv”.
De asemenea, a fost reglementat încheierea unui Protocol de colaborare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Asociaţia Română a Băncilor şi instituţiile de credit, prin care se urmăreşte definirea unui cadru de colaborare pentru stabilirea condiţiilor privind implementarea sistemului automat, care să asigure, într-o primă etapă, comunicarea actelor de executare emise de organele fiscale centrale către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, iar ulterior schimbul de informaţii între părţi cu privire la actele de executare comunicate, precum şi urmărirea sumelor ce fac obiectul popririlor bancare, în mod operativ, astfel încât ridicarea popririlor să se realizeze în timp real.
Pe de altă parte, prin folosirea portalului informatic se urmăreşte ca sumele existente în conturile bancare să fie indisponibilizate de către instituţiile de credit în limita sumei ce face obiectul popririi, în funcţie de informaţiile transmise de instituţiile de credit cu privire la sumele existente in conturile bancare.
În ceea ce priveşte momentul de la care va fi luată în calcul executarea silită, acesta este a doua zi lucrătoare după cea în care a fost încărcat actul de executare silită. Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se vor semna cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificat calificat.
Certificatul calificat va fi emis începând cu 1 iulie 2018 atţt pentru bănci, cât şi pentru ANAF.

Popririle Fiscului, ridicate imediat după plata datoriei

Prin dezvoltarea metodelor de blocare/deblocare a conturilor bancare în timp real, autorităţile vor să comunice în timp real.
Prin urmare, introducerea unui schimb rapid de informaţii şi documente între ANAF şi bănci, defăşurat online, va duce la deblocarea imediată a conturilor bancare după momentul achitării obligaţiilor fiscale restante.
În ceea ce priveşte instituirea popririi, vor fi indisponibilizate doar conturile/sumele efectiv necesare pentru executarea creanței fiscale și nu toate sumele din toate conturile, de la toate băncile.
Totodată, băncile vor vira în conturile bugetare doar suma necesară acoperirii creanței executate, evitându-se astfel în totalitate situațiile de restituire ulterioară a sumelor executate în plus.
Prin aplicarea noului cadru legal, departamentul de specialitate din cadrul Fiscului (acel punct central constituit la nivelul ANAF) va transmite electronic băncilor adresele prin care înfiinţează poprirea, solicitarea pentru virarea în conturile bugetare urmând a se realiza numai în limita obligatiei supuse executării, restul sumelor existente în conturi rămânând la dispoziţia contribuabililor.
Tot pe baza schimbului de informaţii dintre ANAF şi bănci, în momentul în care se va constata că s-au realizat integral obligațiile pentru care s-a înfiinţat proprirea, va fi transmisă electronic şi decizia de ridicare a popririi.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 21 Aprilie 2017. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.