Tele-munca, biroul de acasă

Andreea Andrei


O nouă formă de organizare a muncii
Activitatea în regim de teleworking trebuie să fie desfăşurată cel puţin o zi pe lună
Tele-munca nu poate fi desfăşurată pe parcursul perioadei de probă

Parlamentul României urmează să adopte un proiect de lege privind modalitatea de  desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de tele-muncă. Prevederile prezentei legi se aplică  angajatorilor, salariaţilor şi reprezentanţilor salariaţilor, reglementaţi conform prevederilor art.108-110 din Legea nr.53/2003  din Codul muncii. Domeniile de activitate vizate sunt cele  în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de tele-muncă.
Potrivit Art.2 din lege, „tele-munca” reprezintă o formă de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator se realizează de către un salariat, de la distanţă de această locaţie, în mod regulat şi voluntar, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adiţional la acesta. O altă condiţie care trebuie îndeplinită este aceea ca activitatea în regim de teleworking să fie desfăşurată cel puţin o zi pe lună. 

În cazul activităţii de tele-muncă, contractul individual de muncă conţine, în afara elementelor prevăzute la art.17 alin.(3) din Legea nr. 53/2003, următoarele:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă;
b) perioada şi/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de către tele-salariat;
c) locul/locurile desfăşurării  activităţii de tele-muncă, convenite de părţi;
d) intervalul orar în care se desfăşoară activitatea de tele-muncă şi în cadrul căruia  angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat;
f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art.8 şi art.9; 
g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; 
h) obligaţia angajatorului de a informa tele-salariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia tele-salariatului de a respecta aceste prevederi. De asemenea, contractul prevede în mod expres ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor. Astfel, acesta trebuie să aibă posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat. Totodată, în cazul în care în cuprinsul contractului individual de muncă este prevăzută o perioadă de probă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, activitatea de tele-muncă  nu poate fi desfăşurată pe parcursul perioadei de probă.

În ceea ce priveşte obligaţiile angajatorului, acesta are următoarele obligaţii specifice: 

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
c) să asigure condiţii pentru ca tele-salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de tele-muncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de tele-muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 11 Septembrie 2017. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.