Măsuri aprobate de eurodeputaţi vizând întărirea protecţiei consumatorilor ce fac achiziţii online

Maria Capitaine


  
37% din paginile pentru comerţ şi rezervări online pentru călătorii, distracţii, haine, bunuri electronice şi servicii de credite de consum, au remarcat eurodeputaţii, încălcau în 2014 prevederile legislaţiei UE privind consumatorii. A fost aprobat, în plenul de marţi, documentul intitulat Regulile UE pentru a proteja mai bine consumatorii împotriva escrocheriilor şi a identifica şi opri mai repede comercianţii falşi. Conform lui, autorităţile naţionale vor avea mai multe puteri pentru a opri escrocheriile şi fraudele online. Sunt preconizate acţiuni coordonate pentru a combate infracţiunile transfrontaliere în spatiul UE.  
Autorităţile naţionale de aplicare a legii vor avea mai multe puteri pentru a detecta şi a opri încălcările online ale legilor de protecţie a consumatorilor şi îşi vor putea coordona mai bine acţiunile în UE, conform regulamentului revizuit privind cooperarea pentru protecţia consumatorilor (CPC).
Noile reguli vor să acopere vidul legislativ exacerbat de puterile de aplicare diferite de la un stat UE la altul. Investigaţiile lor şi puterile privind aplicarea legii trebuie să cuprindă, printre altele:

cererea de informaţii de la deţinătorii de domenii şi de la bănci pentru a identifica falşii comercianţi
achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru testare, inclusiv sub acoperire (“cumpărători misterioşi”)
cererea ca un avertisment să fie afişat în mod explicit pentru consumatori sau cererea ca un furnizor de servicii de găzduire să înlăture, dezactiveze sau să restricţioneze accesul la o interfaţă online (de ex, pagină de internet sau app) dacă nu existe mijloace efective de a opri o practică ilegală
impunerea de penalităţi, cum ar fi amenzi sau plata unor penalităţi periodice 
angajamente din partea comerciantului de a oferi remedii adecvate consumatorilor afectaţi şi informarea lor despre cum să obţină acele compensaţii 

Combaterea încălcărilor pe scară largă

Comisia va coordona acţiuni în cazurile în care o infracţiune a afectat, afectează sau va afecta probabil interesele colective ale consumatorilor în cel puţin două treimi din statele membre, însumând împreună cel puţin două treimi din populaţia UE.
Unul dintre amendamentele principale ale PE în cursul negocierilor cu Consiliul a fost o mai mare implicare a organizaţiilor consumatorilor. Acestea vor juca un rol proactiv în identificarea infracţiunilor suspectate, întrucât ele pot afla mai devreme decât autorităţile (alerte externe).
Olga Sehnalová (S&D, CZ), raportor, a spus: “Noile reguli vor întări cooperarea între toţi actorii implicaţi în protecţia consumatorilor, astfel încât să poată monitoriza mai uşor respectarea legii şi să combată infracţiunile transfrontaliere. Autorităţile naţionale, Comisia şi organizaţiile consumatorilor, împreună, vor crea un mecanism efectiv de combatere a comercianţilor falşi atât online cât şi offline, întărind drepturile consumatorilor pe piaţa unică”.

Ce urmează

Textul legislativ, aprobat de Parlament cu 591 de voturi la 80 şi 15 abţineri trebuie adoptat formal de Consiliu. Regulamentul se va aplica la 24 de luni după intrarea în vigoare.
Olga Sehnalová (S&D, CZ), raportor, a spus: “Noile reguli vor întări cooperarea între toţi actorii implicaţi în protecţia consumatorilor, astfel încât să poată monitoriza mai uşor respectarea legii şi să combată infracţiunile transfrontaliere. Autorităţile naţionale, Comisia şi organizaţiile consumatorilor, împreună, vor crea un mecanism efectiv de combatere a comercianţilor falşi atât online cât şi offline, întărind drepturile consumatorilor pe piaţa unică”.
Exemple de practici  din trecut care ar putea fi combătute mai bine conform noilor reguli: 
- promovarea transfrontalieră de scurtă durată de către o companie aeriană care mai târziu anulează biletele la ofertă
- un abonament ascuns în spatele unei oferte de a încerca posibilitatea câştigării unui telefon la 1euro
- un comerciant online care nu oferă mobilierul de design pe care îl anunţă şi care s-a mutat de patru ori în trei ani
- plângeri privind preţurile de închiriere maşini introduse în centrele pentru consumatorii europeni care arată discriminări în funcţie de ţara de origine.


.Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 14 Noiembrie 2017. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.