Investiţiile străine, în picaj

Mădălin Iulian Mihai


Investiţiile străine directe au scăzut cu 18,56% în primele opt luni ale anului 2017
România a înregistrat, în 2016, cel mai slab an din ultimii 18 ani în privinţa firmelor cu capital străin nou înfiinţate
209.814 societăţi cu participare străină la capital au fost înfiinţate în perioada 1991- 2016

BNR a anunţat, anul trecut, că investiţiile străine directe au scăzut cu 18,56%, în primele opt luni, comparativ cu perioada similară din 2016, la 2,518 miliarde de euro.
"Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,518 miliarde de euro (comparativ cu 3,092 miliarde de euro în perioada ianuarie - august 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2,804 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 286 milioane euro", se spune în comunicatul BNR.
În schimb, numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate a crescut cu 12%, ajungând la un număr de 3.951 de unităţi, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
România a înregistrat, în 2016, cel mai slab an din ultimii 18 ani în privinţa firmelor cu capital străin nou înfiinţate. Astfel, anul trecut au fost înfiinţate 5.348 de astfel de firme, în scădere de la 5.831 unităţi, în 2015. După 1991, cele mai multe societăţi au fost înfiinţate în anul 2007, când au fost înregistrate peste 15.000 de astfel de firme. La polul opus, cele mai puţine au fost în anul 1995, respectiv 3.400 unităţi.
„Este o scădere normală, deoarece au scăzut şi investiţiile statului. Străinii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte investiţiile deoarece s-a creat o stare de instabilitate, deşi economia a crescut. Creşterea economică nu înseamnă neapărat şi stabilitate economică. Totuşi, investiţiile nu se vor opri, problema este că trebuie să creăm realităţi, pentru ca cei care investesc în România să fie în siguranţă. Instabilitatea majoră este Codul fiscal, care suferă o schimbare la mai puţin de o zi”, a declarat Liviu Rogojinaru, secretar general CNIPMMR.
209.814 societăţi cu participare străină la capital au fost înfiinţate în perioada 1991- 2016, valoarea totală a lor, a capitalului social subscris fiind de peste 44, 8 miliarde de euro.
Dintre aceste firme, 43.627 firme au capital italian, iar cea mai mare valoare de capital social o au societăţile olandeze, care se ridică la 8,71 miliarde de euro. Numărul firmelor olandeze se ridică la 4.919.

Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2016

Fluxul net de ISD în anul 2016 a înregistrat nivelul de 4 517 milioane euro, structurat astfel: 
▪ Aport la capitalurile proprii ale investitorilor străini direcţi în întreprinderile cu investiţie străină directă din România, în valoare de 4 341 milioane euro. Aportul la capitalurile proprii este format din participaţiile la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3 203 milioane euro, la care se adaugă profitul reinvestit, în sumă de 1 138 milioane euro. Profitul reinvestit a rezultat prin scăderea din profitul după impozitare realizat în anul 2016 de către întreprinderile ISD profitabile, în valoare de 7 410 milioane euro, a dividendelor repartizate în anul 2016 de către întreprinderile ISD, în valoare de 3 149 milioane euro, precum şi a pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD care au încheiat anul 2016 cu pierderi, în valoare de 3 123 milioane euro. Modul de determinare a profitului reinvestit în întreprinderile ISD este conform metodologiei internaţionale (BPM6).
 ▪ Credit net al întreprinderilor cu investiţie străină directă în relaţia cu investitorii străini direcţi şi companiile din cadrul grupului acestora, având valoarea de 176 milioane euro. Creditul net cuprinde atât creditele pe termen mediu şi lung, cât şi cele pe termen scurt. În Anexă este prezentat fluxul net de ISD şi componentele acestuia (participaţiile la capital, profitul reinvestit şi creditul net primit de la investitori), repartizat pe sectoare de activitate ale întreprinderilor ISD. Din analiza acestor date, se evidenţiază următoarele: 
- Fluxul net de ISD din anul 2016 s-a orientat preponderent spre industria prelucrătoare (2 021 milioane euro); în cadrul acesteia, principalele activităţi beneficiare de investiţii străine directe au fost mijloace de transport (928 milioane euro), prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (352 milioane euro) şi metalurgie (242 milioane euro). Alte activităţi care au atras un volum important de investiţii directe au fost intermedieri financiare şi asigurări (800 milioane euro), precum şi comerţ (609 milioane euro). Investiţiile străine directe în România în anul 2016 - Cele mai importante participaţii la capital (majorări de capital) se regăsesc în sectoarele energie electrică, gaze şi apă (1 302 milioane euro), construcţii şi tranzacţii imobiliare (597 milioane euro) şi industria prelucrătoare (397 milioane euro). Participaţiile la capital în sectorul energetic au fost realizate cu precădere prin conversia în capital a creditelor intragrup atrase în perioadele anterioare. - Profitul reinvestit a atins cel mai înalt nivel în comerţ (669 milioane euro); un nivel ridicat al profitului reinvestit s-a înregistrat şi în industria prelucrătoare (650 milioane euro) şi în intermedieri financiare şi asigurări (552 milioane euro).
- După 2 ani consecutivi în care contribuţia creditului net al întreprinderilor investiţie directă în relaţia cu investitorii străini direcţi şi companiile din cadrul grupului acestora a fost negativă, în 2016 creditul net intragrup are din nou o contribuţie pozitivă (176 milioane euro). Detaliat pe sectoare de activitate ale întreprinderilor ISD, principalele activităţi care au beneficiat de finanţări pe calea creditului net mamă-fiică, mai mari de 100 milioane euro, au fost mijloace de transport (640 milioane euro), metalurgie (222 milioane euro) şi prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (148 milioane euro), din cadrul industriei prelucrătoare, precum şi activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport (218 milioane euro). 

Soldul investiţiilor străine directe la sfârşitul anului 2016

Soldul ISD la 31 decembrie 2016 a înregistrat nivelul de 70 113 milioane euro. Acest rezultat a fost obţinut prin adăugarea la soldul de la sfârşitul anului precedent a fluxului net de ISD, precum şi a celorlalte componente care conduc la variaţia soldului, respectiv a diferenţelor valorice pozitive/negative provenite din reevaluările activelor exprimate în valută datorate modificării cursului valutar, reevaluarea preţurilor unor imobilizări corporale, precum şi a valorii de piaţă a întreprinderilor ISD listate, din retratări contabile ale valorii diferitelor componente ale soldurilor iniţiale şi din corecţii ale datelor din raportările statistice anterioare. Aportul la capitalurile proprii (inclusiv profitul reinvestit acumulat) ale întreprinderilor cu investiţie străină directă avea la sfârşitul anului 2016 valoarea de 48 964 milioane euro (69,8 la sută din soldul final al ISD), iar creditul net primit de către acestea de la investitorii străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, a înregistrat nivelul de 21 149 milioane euro, reprezentând 30,2 la sută din soldul final al ISD.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 12 Ianuarie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.