Resursele de energie primară au crescut în perioada 1 ianuarie- 30 noiembrie 2017 cu 4%

Curierul Naţional

În perioada 1.I.‐30.XI.2017, resursele de energie primară au crescut cu 4,0%, iar cele de energie  electrică au scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 3,2%. 
Principalele  resurse  de  energie  primară  în  perioada  1.I.‐30.XI.2017,  au  totalizat  31233,6  mii  tone 
echivalent petrol1 (tep), în creștere cu 1191,1 mii tep faţă de perioada 1.I.‐30.XI.2016.  
Producţia  internă  a  însumat  19457,4  mii  tep,  în  creștere  cu  852,3  mii  tep  faţă  de  aceeaşi  perioadă  a 
anului precedent, iar importul a fost de 11776,2 mii tep.  
În această perioadă,  resursele de energie electrică au  fost de 61118,0 milioane kWh, în scădere cu 2026,3 
milioane kWh, faţă de perioada corespunzătoare a anului 2016. 
Producţia  din termocentrale a  fost  de  25355,4 milioane kWh în  creștere cu  1708,7 milioane kWh  (+7,2%). 
Producţia din hidrocentrale  a fost de 13334,6 milioane kWh în scădere cu 4906,6 milioane kWh (‐26,9%), iar 
cea  din  centralele  nuclearo‐electrice  a  fost  de  10518,0  milioane  kWh  în  creștere  cu  269,7  milioane  kWh 
(+2,6%). 
Producţia  din  centralele  electrice  eoliene  în  perioada  1.I.‐30.XI.2017,  a  fost  de  6588,0  milioane  kWh,  în 
creștere cu 756,5 milioane kWh  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă in
instalaţii fotovoltaice în această perioadă, a fost de 1827,9 milioane kWh, în creștere cu 55,0 milioane kWh 
faţă de perioada corespunzătoare a anului 2016. 
Consumul final de energie electrică în această perioadă, a  fost de 49923,4 milioane kWh, cu 0,3% mai mic 
faţă  de  perioada  corespunzătoare  a  anului  2016;  iluminatul  public  a  înregistrat  o  scădere  cu  6,7%,  iar 
consumul populaţiei a scăzut cu 4,5%.
Exportul de energie electrică a fost de 5862,7 milioane kWh în scădere cu 1794,0 milioane kWh. 
Consumul propriu  tehnologic în  reţele şi  staţii a  fost de 5331,9 milioane kWh în scădere cu 78,1 milioane 
kWh.  

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 12 Ianuarie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.