Scad salariile brute ale românilor
În luna februarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4128 lei.  

Faţă  de  luna  octombrie  1990,  indicele  câştigului  salarial  real  a  fost  de  180,6%,  cu  0,3  puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2018. 

În luna ianuarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4143 lei
În luna februarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4128 lei

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.487 lei, în uşoară creştere faţă de luna precedentă cu 3 lei (+0,1%). 

Valorile  cele  mai  mari  ale  câştigului  salarial  mediu  nominal  net s-au  înregistrat  în  activităţi  de servicii în  tehnologia informaţiei  (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6134 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1499 lei). 
 
Februarie 2018 comparativ cu februarie 2017 
 
Comparativ  cu  luna  februarie a  anului  precedent,  câştigul  salarial mediu  nominal  net  a  crescut  cu  11,2%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 106,2%. 

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
   
Indicele câştigului salarial real a fost de 99,8% pentru luna februarie 2018 faţă de luna precedentă. 
Faţă  de  luna  octombrie  1990,  indicele  câştigului  salarial  real  a  fost  de  180,6%,  cu  0,3  puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2018. 

Februarie 2018 comparativ cu ianuarie 2018 
 
În  luna  februarie  2018, nivelul  câştigului  salarial mediu  net a  înregistrat,  în aproape egală măsură,  atât  creşteri, cât şi scăderi faţă de luna precedentă. 
Creşterile  câştigului  salarial  mediu  net faţă  de  luna  ianuarie  2018  din sectorul  economic s‐au  datorat  acordării de prime ocazionale (premii anuale ori pentru performanţe deosebite, al 13‐lea salariu), drepturi  în  natură  şi  ajutoare  băneşti,  sume  din  profitul  net  şi  alte  fonduri  (inclusiv  tichete  de  masă  sau  tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). 
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează:
• cu  12,8%  în  fabricarea  produselor  farmaceutice  de  bază şi a  preparatelor  farmaceutice,  respectiv  cu  10,1% în fabricarea produselor din tutun; 
 
•între  3,5%  şi  7,0%  în  activităţi  de  producţie  cinematografică,  video  şi  de  programe  de  televiziune, înregistrǎri  audio  şi  activităţi  de  editare  muzicalǎ  (inclusiv  activităţi  de  difuzare  şi  transmitere  de programe),  agricultură,  vânătoare  şi  servicii  anexe,  construcţii,  activităţi  auxiliare  intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea echipamentelor  electrice; 
•între  1,5%  şi  3,0%  în  activităţi  profesionale,  ştiinţifice  şi  tehnice,  extracţia cărbunelui  superior  şi inferior, alte activităţi extractive, alte activităţi de servicii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cercetare‐dezvoltare.
 
Scăderile  câştigului  salarial  mediu  net faţă  de  luna  ianuarie  2018  au  fost  determinate  de  acordarea  în lunile  precedente  de  premii  ocazionale  (prime  anuale  ori  pentru  performanţe),  drepturi  în  natură  şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. 
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: 
• cu 7,0% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale  fondurilor de pensii  (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); 
•între  3,0%  şi  5,0%  în  extracţia  petrolului  brut  şi  a  gazelor  naturale,  depozitare  şi  activităţi  auxiliare pentru transport, transporturi pe apă, alte activităţi industriale n.c.a.; 
•între  2,0%  şi  2,5%  în  colectarea  şi  epurarea  apelor  uzate,  activităţi  de  servicii  anexe  extracţiei, fabricarea altor mijloace de transport. 
În  sectorul  bugetar3  s-au  înregistrat  uşoare  creşteri  ale  câştigului  salarial  mediu  net  faţă  de  luna precedentă în învăţământ (+1,1%), respectiv în administraţie publică (+0,6%).
 
Luna ianuarie a anului 2018
 
În luna ianuarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4143 lei.  Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2484 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 145 lei (-5,5%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6120 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1494 lei).

Ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,0%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 103,5%.  Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum. Indicele câştigului salarial real a fost de 93,8% pentru luna ianuarie 2018 faţă de luna precedentă.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 180,9%, cu 12 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2017.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
În luna ianuarie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie 2017 a primelor ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). 
De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte) sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
- cu 51,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 36,8% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
- între 22,0% şi 31,0% în activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
- între 15,0% şi 18,5% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), tranzacţii imobiliare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea altor mijloace de transport;
- între 10,5% şi 14,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, cercetare-dezvoltare, fabricarea produselor din tutun, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii. 
Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale şi pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi de aplicarea prevederilor legale, de realizările de producţie ori de încasările mai mari (funcţie de contracte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (+10,2%), fabricarea băuturilor (+4,2%), construcţii (+1,3%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice, astfel: administraţie publică (+3,2%), sănătate şi asistenţă socială (+2,6%), respectiv învăţământ (+0,9%).

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 12 Aprilie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.