S-a dat startul lucrărilor la stațiile de comprimare din cadrul proiectului BRUA Faza I – Podișor, Bibești, Jupa

Curierul Naţional

SNTGN Transgaz SA, prin directorul general, Ion Sterian, a semnat ordinul de începere a lucrărilor
la stațiile de comprimare gaze naturale de la Podișor, Bibești, și Jupa din cadrul proiectului
”DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE CORIDORUL
BULGARIA - ROMANIA - UNGARIA – AUSTRIA, FAZA 1(BRUA – Faza 1)”.
Fiecare stație va fi echipată cu câte două agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul de
rezervă) şi va avea capacitatea tehnică de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze naturale.
Contractul de execuție a celor trei stații de comprimare gaze naturale a fost câștigat de un consorțiu
de firme românești, condus de INSPET SA Ploiești. Valoarea contractului este 288,7 milioane lei, la
care se adaugă TVA.
Importanța strategică a proiectului a determinat Uniunea Europeană să se implice în finanțarea
proiectării celor trei staţii de comprimare, printr-un grant în valoare de 1.519.342 Euro, reprezentând
50% din cheltuielile eligibile estimate.
Pe lângă cele trei staţii de comprimare, proiectul BRUA Faza 1 presupune şi construcția conductei
de transport gaze naturale Podișor-Recaș în lungime de 479 km, cu diametru de 32” (Dn 800) și
presiunea de proiectare de 63 bar.
Valoarea totală estimată pentru Faza I este de 478,6 mil. euro. Uniunea Europeană acoperă 179, 3
mil euro, printr-un al doilea grant, care reprezintă 40% din cheltuielile eligibile estimate.
La finalizarea fazei I se va asigura fluxul de gaze naturale spre:
Ungaria, prin interconectorul Horia - Csanadpalota a 1,75 mld. Smc/an (200 mii Smc/h), la 40 bar la
graniță; Bulgaria prin interconectorul Giurgiu - Ruse a 1,5 mld Smc/an (171 mii Smc/h), la 30 bar la
graniță;
Termenul estimat de finalizare este 31.12.2019.
După semnarea ordinului de începere a lucrărilor la staţiile de comprimare, directorul general al
Transgaz, Ion Sterian, a declarat: “Realizarea infrastructurii BRUA Faza 1 va contribui în mod
semnificativ la ridicarea nivelului de securitate energetică a României și va permite deschiderea de
noi oportunități pentru implicarea furnizorilor de echipamente și servicii energetice.

Proiectul BRUA Faza 1 va asigura crearea de noi locuri de muncă pentru lucrările de execuție și
pentru exploatare pe teritoriul României. Investiția în cele trei stații de comprimare gaze naturale
constituie o dovadă în plus a capacității companiei Transgaz de a realiza proiecte investiționale
strategice, ambițioase, care să asigure dezvoltarea durabilă a Sistemului Național de Transport gaze
naturale și alinierea acestuia la standardele europene de performanță și competitivitate”.
Proiectul BRUA Faza I este considerat un proiect prioritar la nivel regional. El este inclus în lista
proiectelor CESEC (Central East South Europe Gas Connectivity), pentru că aduce o contribuție
semnificativă la creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale şi a gradului de
interconectivitate regională.
SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze
naturale și asigură îndeplinirea strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor
naturale și dispecerizarea gazelor naturale, în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces
nediscriminatoriu și competitivitate; precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității
sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate,
performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 16 Aprilie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.