Marile universităţi nu (mai) servesc priorităţilor economice?

Florin Antonescu

Marile noastre universităţi – cele mai mari, din Consorţiul „Universitaria” (Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București) – se vede treaba că nu servesc dezvoltării ţării.            
Cerută frecvent, legarea formării profesionale de nevoile economiei face un pas apreciabil către concretizare: Ministerul Educației Naționale alocă locuri în plus la admitere pentru domenii prioritare de dezvoltare a României. Multe universităţi primesc astfel de locuri, ceea ce face să le crească alocările bugetare faţă de anul trecut. Sunt şi universităţi care nu primesc în plus, dar nici în minus. De asemenea, prin excepţie, câteva universităţi primesc locuri mai puţine decât anul trecut. Înseamnă că ce fac ele nu corespunde priorităţilor dezvoltării ţării. Sunt cele mai mari universităţi de la noi, recunoscute ca atare de zeci de ani, unele de un secol şi ceva, inclusiv clasate în topuri globale la zi şi alese în poziţii de conducere în instanţe internaţionale. Aceleaşi universităţi rezultă că nu corespund nici cerinţei stringente de a forma profesori care să contracareze nivelul scăzut al sistemului educaţional, din moment ce alocarea în plus de locuri şi în acest scop nu înseamnă creşterea cifrei lor de şcolarizare. S-ar zice că nu e chiar aşa cum se consideră de generaţii, că universităţile astea au dat mari profesori, unii ajunşi în universităţi, institute, companii pe care se sprijină ştiinţa, economia, deşteptăciunea lumii. Pentru priorităţile economiei şi ale şcolii româneşti uite că nu corespund.   
„Este lipsită de orice justificare rațională scăderea arbitrară a numărului de locuri repartizate Universității din București pentru anul universitar 2018-2019, pe toate cele trei cicluri de studii”, spun rectorul, prof. univ. dr. Mircea Dumitru şi președintele Senatului, prof. univ. dr. Marian Preda, semnalând că locurile sunt mai puţine cu 60 la licență, cu 335 la master, cu 59 la doctorat. Bugetul scade cu 5,4 milioane lei (licență și master) şi 3,6 milioane lei (doctorat). Banii şi locurile “se duc la universități locale, înființate după 1989, universități al căror prestigiu abia dacă poate trece dincolo de limitele propriei regiuni”.
De la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prorectorul prof. univ. dr. Dan Lazăr apreciază că tăierea a 277 de locuri (29 la licenţă, 200 la master, 48 la doctorat) provoacă un deficit de 8,2 milioane lei. Prorectorul prof. univ. dr. Daniel David atrage atenţia că diminuarea la master şi la doctorat va afecta competivitatea marilor universităţi şi nu le va mai face eligibile pentru reţelele europene, iar pe plan intern clasificarea universităţilor şi a şcolilor doctorale nu se va face după standarde internaţionale.
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, întreabă dacă nu era util ca revizuirea alocărilor „să se întâmple după preconizatul proces de clasificare a universităților din România, proces asumat de MEN inclusiv printr-un proiect realizat împreună cu Banca Mondială. O analiză realistă a sistemului, coroborată cu strategiile naționale asumate și cu acordurile cu Comisia Europeană, urmată de un proces transparent de consultare, ar fi fost un instrument mult mai credibil pentru operaționalizarea unei strategii de care sistemul are mare nevoie, căci, într-adevăr, situația actuală corespunde mai degrabă unor situații conjuncturale în care plusurile de locuri bugetate la unele universități au fost consecința unor decizii subiective”. Observaţia sa este că „marea pierdere pe care o produc decidenții guvernamentali Timișoarei și regiunii de vest este blocarea dezvoltării, prin plafonarea de ani buni a numărului de locuri alocate universităților timișorene”.
Lărgind aria observaţiilor privind repartizarea, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România cere Ministerului Educației Naționale „să argumenteze fundamentarea în baza căreia a ales numărul de locuri pentru absolvenții din mediul rural și domeniile prioritare, față de propunerea inițială CNSPIS; să argumenteze motivul pentru care a eliminat criteriul C1 (număr studenți cu taxă) drept criteriu în stabilirea domeniilor prioritare; să ia în considerare pilotarea unor alocări pentru domenii vulnerabile; să aducă la cunoștința publicului situațiile concrete pe care s-a bazat în fundamentarea locurilor bugetate, pentru fiecare universitate în parte; să nu producă <<șocuri instituționale>> prin scăderi masive de locuri bugetate la anumite universități; acestea să se realizeze treptat și să pornească de la anumiți indicatori de performanță”.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 16 Aprilie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.