Consiliul Național al IMM-urilor din România atrage atenţia asupra instabilităţii legislative fiscale

Andreea AndreiConsiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR) şi-a prezentat luni, 16 aprilie, bilanţul pentru primul trimestru al anului 2018 privind modificarea celor 120 de articole din Codul Fiscal.
 
Volumul modificărilor Codului fiscal din primul trimestru al anului 2018 este de 173% mai mare decât în primul trimestru al anului 2017 (59 articole modificate/completate în trimestrul I 2017 vs. 120 articole modificate/completate în trimestrul I 2018), în condiţiile în care anul trecut s-a înregistrat un record de modificări legislative fiscale. Astfel, CNIPMMR atrage atenţia asupra instabilităţii fiscale accentuate înregistrate în primul trimestru şi asupra volumului imens de acte normative adoptate. 
În primele 90 de zile din 2018, mediul de afaceri a fost obligat să implementeze 217 noi reglementări care modifică/completează Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, 97 chiar din prima zi a anului şi alte 120 adoptate la distanţe foarte mici de timp. 
Potrivit CNIPMMR, modificările legislaţiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor: Creşterea fiscalităţii; creşterea birocraţiei pentru toţi contribuabilii şi toţi angajatorii; efort semnificativ de implementare a reformelor legislative; creşterea cheltuielilor de personal; creşterea cheltuielilor de personal; dificultăţi importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare; creşterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice; necesitatea unor restructurări (individuale sau colective); probleme de asigurare a competitivităţii şi derulării contractelor la export. 
Aşadar, încrederea în sistemul fiscal este o condiţie esenţială pentru investitori, predictibilitatea fiind unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează deciziile de investiţii.
În perioada ianuarie-februarie 2018, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au scazut cu 3,17%, însumând 794 milioane euro, din care participaţiile la capital au însumat 592 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 202 milioane euro. 
În perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 numărul suspendărilor, dizolvărilor, radierilor, insolvenţelor, inclusiv în rândul societăţilor cu participare străină la capital au fost mai mari decât cele din perioada 01.01.2017 - 28.02.2017. De asemenea, în aceeași perioadă, au crescut cu 66,52% numărul suspendărilor (4108 suspendări, comparativ cu 2467 în perioada 01.01.2017 - 28.02.2017). În ceea ce privește numărul dizolvărilor, acestea au crescut cu 74, 21% (6.397 dizolvări, comparativ cu 3.672 în perioada 01.01.2017 - 28.02.2017).
CNIPMMR solicită iniţierea unui Program REFIT de simplificare a cadrului legislativ din România, similar cu Programul REFIT inițiat de către Comisia Europeană în anul 2002, care să asigure codificarea, reformarea legislaţiei, abrogarea şi eliminarea actelor normative inutile și irelevante, revizuirea şi retragerea unor acte în curs de elaborare, înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puțin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare), 835 de acte normative în 3 luni fiind foarte dificil de cunoscut şi implementat într-un termen atât de scurt.
Pentru viitor, CNIPMMR solicită respectarea principiilor reglementării inteligente: un proces decizional deschis și transparent, un dialog social calitativ, evaluarea în mod sistematic a impactul legislaţiei asupra IMM-urilor, realizarea „testului IMM”şi aplicarea principiul „Gândiţi întâi la scară mică”, respectarea principiilor fiscalității (modificarea Codului fiscal “prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I” și predictibilității impunerii fiscale, cu asigurarea “stabilității impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii”, “pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii”), pentru asigurarea unui cadru legal stabil, predictibil și rezonabil şi restabilirea încrederii investitorilor.
 

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 17 Aprilie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.