Noutăţi despre situaţia Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate

CNAS a luat măsuri pentru remedierea fluctuaţiilor apărute în funcţionarea Platformei
Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).
Specialiştii firmei SIVECO România au demarat deja, la solicitarea CNAS, activităţi tehnice în
acest scop, care vor fi derulate până la soluționarea indisponibilității temporare a PIAS, fără costuri din
partea CNAS.
Pentru consolidarea funcţionalităţii PIAS, urmează ca în seara de 14 mai a.c. platforma
informatică să fie oprită programat între orele 19:00 şi 24:00.
Reamintim că serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate
off-line din data de 7 mai 2018 și până la soluţionarea problemelor platformei informatice vor putea fi
transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii mai 2018.
Pentru validarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale
acordate/eliberate off-line, CNAS dezactivează următoarele reguli de validare:
a) ”serviciul medical nu a fost raportat on-line în 3 zile lucrătoare” - din data de 7 mai 2018 și
până la remedierea PIAS;
b) ”serviciul nu a fost semnat cu cardul” – din data de 10 mai 2018 și până la remedierea PIAS.
În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost
constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform art. 207-210 din
H.G. 140/2018 și ale art. 40 – 42 din H.G. 155/2017.
Aceste prevederi se adaugă celor deja anunţate pentru ziua de 3 mai 2018.
 

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 16 Mai 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.