Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:
A) Supraveghere
Planul de redresare și finanțare transmis de Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.;
Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.
B) Autorizare
Numirea domnului Tănase Adrian în funcția de administrator la societatea Depozitarul Central S.A.;
Numirea domnului Deac Radu Gheorghe în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății SSIF Alpha Finance Romania S.A.; 
Modificarea actului constitutiv al societății Campion Broker de Asigurare S.R.L. (schimbare denumire societate);
Modificările aduse actului constitutiv al societății Netgroup Insurance Reinsurance Broker S.R.L. (numire administrator, cesiune de părți sociale, structura asociaților);
Modificările intervenite în actul constitutiv al societății SIF Moldova S.A.;
Modificările intervenite în documentele Fondurilor Deschide de Investiți You Invest Solid RON, You Invest Solid EUR, You Invest Balanced RON, You Invest Balanced EUR, You Invest Active RON, You Invest Active EUR administrate de SAI Erste Asset Management S.A.;
Retragerea, la solicitarea societății, a aprobării Libra Internet Bank în calitate de depozitar pentru activele organismelor de plasament colectiv (OPC) și radierea acesteia din Registrul public al ASF.
C) Diverse
Informare asupra Raportului privind pensiile private din România la 31 martie 2018.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 13 Iunie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.