Lansarea proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”

Andreea Paul ( INACO)Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit, cu sediul în București, sector 3, strada Hristo Botev, nr.26, ap.1, camera 1, parter, în calitate de beneficiar, implementează ca lider de proiect începând din data de 03.07.2018 proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”. Competența face diferenta! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect 113188.
 
Valoarea totală a proiectului este de 905.748,35 lei din care 887.633,37 lei asistență financiară nerambursabilă și cofinanțare prin contribuție proprie din partea beneficiarului INACO – Inițiativa pentru Competitivitate de 18.114,98 lei și va avea durata totală de implementare de 14 luni, începând din iulie 2018 până în septembrie 2019.
Obiectivul general al proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, constă în dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu SCAP. Obiectivul general al proiectului vizează formularea de alternative cu privire la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Problema centrală abordată în cadrul obiectivului general se referă la gradul redus de competitivitate al administrațiilor publice locale și al partenerilor sociali locali de a formula și promova alternative la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, acestora lipsindu-le instrumentele necesare cu care ar putea lua parte la procesul decizional.
Grupul-țintă al proiectului include diferite categorii de cetățeni implicate - sindicatele și patronatele, sectorul asociativ - ONG-urile, sectorul public – funcționari de la diferite niveluri ale administrației publice.
În cadrul proiectului va fi elaborată metodologia de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice și a modului în care se aplică acestea sectorial. Se vor stabili criteriile de evaluare și instrumentele de evaluare precum și procedurile de realizare a metodologiei, care va sta la baza unei analize de cost-eficacitate și va stabili care sunt datele necesare realizării evaluării precum și structura raportului de evaluare.
Se va elabora și raportul de evaluare a politicilor din domeniul competitivității economice - analiza în detaliu a reglementărilor din domeniul bugetelor locale și a strategiilor de dezvoltare locală. În urma culegerii datelor din cele 8 regiuni de implementare prin chestionarea factorilor interesați și în urma aplicării metodologiei, se va elabora raportul de evaluare a politicilor publice din domeniul competitivitatii economice la nivel local. Acest raport va reprezenta punctul de plecare pentru realizarea unei analize cost-eficiență și a unui set de indicatori de monitorizare cu privire la propunerile alternative la politicile publice. Se va urmări estimarea beneficiilor nete în plan social, cuantificarea costurilor și beneficiilor, interacțiunea cu alte programe guvernamentale, identificarea consecințelor unor soluții de politici publice.
În cadrul proiectului se vor organiza 8 workshopuri regionale tematice (câte un workshop/regiune) în următoarele orașe: Piatra Neamț, Brăila, Călărași, Craiova, Timișoara, Cluj, Alba-Iulia și București-Ilfov. Într-o primă fază se va stabili o bază de date cu membrii ONG-urilor cointeresate, cu reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor identificate în cele 8 regiuni precum și cu personal din autoritățile și instituțiile publice. Un workshop se va derula pe parcursul unei zile, va avea durata de 6 ore. Se estimează ca la fiecare workshop să participe un numar de aproximativ 11 persoane din totalul grupului-țintă cuantificat astfel: 42 reprezentanti din autoritatile si institutiile publice, 32 reprezentanti ai ONG-urilor, 16 reprezentanti ai partenerilor sociali. Scopul workshopurilor va fi acela de a evidenția punctele de vedere cu privire la Strategia de Competitivitate Economică 2014-2020, de a colecta opinii și puncte de vedere cu privire problemele generate de forma actuală a strategiei, dar și de a identifica soluții.
Dintre cei 90 de participanți la workshopuri vor fi recrutați unui număr de 48 de participanți care vor fi incluși în sesiunile de instruire organizate în cadrul proiectului. Se va urmări ca dintre cele 48 de persoane, 32 persoane sa fie reprezentanți ai ONG-urilor, iar 16 să fie reprezentanți ai partenerilor sociali.
Sesiunile de instruire vor fi organizate în 3 etape, pe tematici (politici publice, bugete locale și teme orizontale). Scopul sesiunilor de instruire va fi acela de a învăța și evalua practicile de implementare a politicilor de competitivitate economică pentru a putea propune alternative viabile la acestea. Sesiunile de instruire se vor susține în cele 8 localități amintite. O primă etapa va presupune instruirea participanților cu privire la politicile publice - 1 modul - cu durata de 8 ore. A doua etapă a sesiunii de instruire va face referire la modul de construire a bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a strategiilor de dezvoltare locală, tot pe durata a 8 ore. A treia etapă a sesiunii de instruire va avea următoarele module: - Egalitate de șanse – 2 ore/sesiune - Dezvoltarea durabilă – 2 ore/sesiune – Responsabilitate Socială – 2 ore/sesiune - Procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice – 2 ore/sesiune. Workshop-urile și modulele de pregătire vor fi susținute de experți din cadrul proiectului.
La sfârșitul programului, se urmărește consolidarea capacității ONG-urilor de a formula alternative la politicile publice în domeniul competitivității economice care sa conducă implicit la îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală. Programul de instruire se dorește a fi unul de tip trainer-to-trainer, asigurându-se astfel caracterul inovator al programului de instruire. Participanții la curs vor deveni la rândul lor multiplicatori de informație și traineri pentru alte grupuri interesate. Se va constitui și o structură de grupuri de inițiativă locală în cadrul a minimum 20 de comisii de dialog social de la nivelul prefecturilor și primăriilor care vor primi informații sub formă de newslettere periodice cu privire la importanța strategiilor de dezvoltare locală viabile și sustenabile, la modificările propuse în cadrul proiectului referitoare la Strategia de competitivitate 2014-2020.
Rezultate vizate de proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”:
- Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern
- Elaborarea de instrumente independente de evaluare a politicilor publice existente în domeniul competitivității economice (o metodologie de evaluare a setului de politici publice în domeniul competitivității economice și un raport de evaluare a politicilor publice în domeniul competitivității economice, în mod specific al bugetelor locale)
- Membrii ONG-urilor și partenerii sociali vor fi informați cu privire la politicile publice în domeniul competitivității economice (32 reprezentanți ONG-uri și 16 reprezentanți parteneri sociali, 42 reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice) în cadrul celor 8 workshopuri de prezentare regionale
– Membrii ONG-urilor şi partenerii sociali (32 reprezentanti ONG-uri si 16 reprezentanti parteneri sociali) vor instruiţi în domeniile urmatoare : parcursul formulării unei politici publice, bugete locale, advocacy și lobby, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, responsabilitate socială
- Generarea de propuneri alternative la politicile publice venite din partea cetățenilor
- O politică publică alternativă în domeniul competitivității economiceProiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul  Operațional Capacitate Administrativă - Competența face diferența!


Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 12 Iulie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.