Interconectarea IP pentru serviciile de telefonie in consultare publica


ANCOM a lansat astazi in consultare publica un proiect de decizie care stabileste cerintele tehnice armonizate si tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP  pentru terminarea apelurilor fixe si mobile in retelele publice de telefonie. ANCOM a considerat oportuna o interventie de reglementare in domeniul interconectarii IP pentru a asigura sanse egale tuturor jucatorilor de pe piata, in contextul in care furnizorii alternativi de servicii de apeluri la puncte fixe, detinatori de retele IP, se confrunta cu refuzul operatorilor mari privind accesul la interconectarea bazata pe tehnologie IP, acestia din urma creand si mentinand bariere la intrarea pe piata.

Obligatiile referitoare la interconectarea IP vor fi respectate de cei 36 de furnizori de telefonie fixa si 5 furnizori de telefonie mobila identificati in anul 2017 cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile. Lista furnizorilor carora li se vor aplica masurile de reglementare propuse poate fi consultata aici.

Obligatii impuse privind interconectarea IP
Cei 36 de furnizori de telefonie fixa si 5 de telefonie mobila vor avea obligatia ca, pana cel mai tarziu la data de 1 martie 2019, sa faca publice, pe paginile proprii de internet, informatii referitoare la conditiile in care ofera acest tip de servicii de interconectare. De asemenea, acestia vor avea obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate si de a aplica conditii echivalente de interconectare in circumstante echivalente tuturor persoanelor care solicita sau beneficiaza deja de interconectare, incepand cu data de 1 mai 2019.
Totodata, pentru a facilita aplicabilitatea masurii de reglementare, Autoritatea propune si tarifele pentru serviciile auxiliare interconectarii IP, rezultate ca urmare a unei analize comparative la nivel european si a revizuirii unor modele de cost aplicate anterior de ANCOM in legatura cu anumite servicii asociate interconectarii.

Identificarea cerintelor tehnice pentru interconectarea IP
Pentru a colecta si analiza datele necesare identificarii cerintelor tehnice armonizate la nivel national aplicabile interconectarilor IP viitoare, Autoritatea a constituit un grup de lucru comun cu reprezentanti ai industriei in domeniul comunicatiilor electronice si specialisti in cercetarea tehnologiilor moderne IP si a evaluat opiniile a 20 operatori de telefonie fixa si mobila, reprezentativi la nivelul pietei.

Procesul de consultare publica
Proiectul de masuri ale ANCOM de identificare si reglementare a cerintelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP in vederea furnizarii serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile in retelele publice de telefonie precum si de reglementare a tarifelor corespunzatoare serviciilor asociate interconectarii IP poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 10.09.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.
Conform cadrului european de reglementare in domeniu, dupa consultarea nationala a deciziei, ANCOM va notifica Comisia Europeana, Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC) si autoritatile nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de masuri propuse. Comisia Europeana, OAREC si celelalte autoritati de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii si observatii in termen de o luna de la data notificarii. Avand in vedere observatiile transmise de organismele europene, ANCOM poate adopta setul de masuri.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 10 August 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.