CNAS a finalizat negocierea noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fără interferon

Negocierile CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a tratamentelor fără interferon în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală C s-au finalizat cu succes. În zilele următoare, cei trei deţinători de autorizaţii de punere pe piaţă cu care s-au purtat negocierile urmează să depună la sediul instituţiei documentaţia necesară pentru încheierea propriu-zisă a contractelor.

Noua etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C va ţinti un număr de 13.000 pacienţi eligibili, din care:
- 12.100 pacienţi cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză compensată);
- 750 pacienţi cu fibroză F4 şi ciroză decompensată;
- 100 pacienţi cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză;
- 50 pacienţi cu transplant hepatic şi de alte organe solide, indiferent de gradul de fibroză.

Odată cu creşterea numărului de pacienţi eligibili faţă de precedentele etape de tratament fără interferon, vor fi desemnate şi două noi centre (Piteşti şi Bacău) în care se vor putea iniţia şi monitoriza aceste tratamente de medici cu experienţă în domeniu, ridicând la 13 numărul total al acestor centre.

În etapa viitoare vor fi disponibile trei scheme de tratament care vor putea oferi o soluţie personalizată pentru fiecare pacient. Schema de tratament adecvată şi a durata tratamentului (între 8 şi 24 săptămâni) va fi decisă de medicul curant în funcţie de starea clinică şi particularităţile fiecărei persoane în parte.

Totodată, CNAS a iniţiat şi demersurile necesare pentru includerea condiţionată a noilor tratamente fără interferon în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală (HG720/2008 cu modificările şi completările ulterioare). Urmează ca noile contracte cost-volum-rezultat să înceapă să se deruleze efectiv de la începutul lunii următoare includerii noilor tratamente în lista menţionată (cel mai târziu 1 octombrie).

"Noile contracte cost-volum-rezultat vor însemna o schimbare calitativă majoră în tratamentul fără interferon a hepatitei virale C. Aş menţiona că deşi negocierile pentru aceste contracte au fost mai complicate, derulându-se pentru prima oară cu mai mulţi deţinători de autorizaţii de punere pe piaţă, am reuşit să le finalizăm cu condiţii mai avantajoase pentru CNAS şi într-un timp mult mai scurt decât în precedentele etape de tratament" - a declarat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 10 August 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.