ANCOM actualizează decizia privind cerințele minime de calitate pentru trimiterile de corespondență internă prioritară

ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie pentru modificarea Deciziei nr. 598/2020 privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard, care se aplică furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale – Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR). Acest demers vine în contextul în care organismul național de standardizare, Asociația de Standardizare din România – ASRO, a adoptat standardul SR EN 13850:2020 – Servicii poștale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulație al serviciilor cap-la-cap pentru trimiterea poștală individuală din serviciul prioritar și de primă clasă.

Serviciul universal în domeniul serviciilor poștale

Accesul la serviciul universal poștal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile.

Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR) a fost desemnată drept furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Cerințe minime de calitate pentru serviciile poștale

Potrivit reglementărilor ANCOM, în calitatea sa de furnizor de serviciu universal, CNPR are mai multe obligații, printre care și obligația de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor interne prioritare de corespondență din sfera serviciului universal, în greutate de până la 2 kg (inclusiv), cu respectarea următoarelor cerințe minime de calitate:

a) 85% din numărul total al acestor trimiteri de corespondență vor fi livrate în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces;

b) 97% din numărul total al acestor trimiteri de corespondență vor fi livrate în cel mult patru zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces.

Evaluarea îndeplinirii cerințelor de calitate de către CNPR

Conform prevederilor proiectului de decizie, pentru evaluarea gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate, CNPR va avea obligația de a realiza anual măsurătorile necesare pentru livrarea trimiterilor interne prioritare de corespondență, în greutate de până la 2 kg (inclusiv), dar nu în localitățile incluse în lista celor considerate ca aflate în cazuri excepționale sau situate în condiții geografice excepționale.

Evaluarea gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate se va realiza de către CNPR prin încheierea unui contract cu un organism de monitorizare independent, care va avea ca sarcină efectuarea, în conformitate cu Standardul SR EN 13850:2020, a măsurătorilor necesare evaluării respectării cerințelor minime de calitate, pe baza celor mai recente rezultate auditate ale măsurătorilor de flux real.

Prevederile acestui proiect de decizie vor produce efecte de la data comunicării sale către CNPR, fiind totodată stabilite o serie de norme tranzitorii privind raportarea rezultatelor măsurătorilor de calitate corespunzătoare anului 2021.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW