vineri, 3 aprilie, 2020
11.2 C
București

Ce trebuie să știi dacă vrei să te căsătorești cu un cetățean străin

Căsătoria civilă este recunoscută în toate țările, însă, dacă ești cetățean român și vrei să te căsătorești cu un cetățean străin, trebuie să cunoști procedurile juridice și care trebuie îndeplinite.

Depunerea dosarului

La depunerea dosarului, documentele cetățeanului străin, dacă nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise cu caracterele alfabetului latin trebuie să aibă traduceri legalizate ale filelor care conțin datele de identificare a persoanei.

Declarația de căsătorie trebuie să fie completată personal de către viitori miri la sediul primăriei. Dosarul cu actele pentru încheierea căsătoriei se depune la primăria unde are domiciliul sau viza de flotant cetățeanul român.

Actele necesare

La dosarul de căsătorie trebuie să fie depuse obligatoriu următoarele acte:

 • Actul de identitate (original și copie), care poate fi: cartea de identitate (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.) sau pașaportul (care trebuie să aibă aplicată viza de intrare pe teritoriul României)
 • Documentul de călătorie pentru cetățenii cărora li s-a acordat o formă de protecție în România.
 • Pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate, pentru cetățenii solicitanți de azil în România.
 • Certificatul de naștere, în original și în copie (după caz apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent). Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României.
 • Un certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, privind starea sănătăţii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie să conţină menţiunea că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Dacă unul din soți a mai fost căsătorit anterior, trebuie aduse și documentele în original și copie, traduse și legalizate, dacă e cazul, din care să reiasă că a fost desfăcută căsătoria anterioară și că persoana se poate căsători din nou (un act de divorț sau un certificat de deces al fostului soț, în funcție de situație). 
 • Dovada (certificat de celibat) eliberată / autentificată de misiunile diplomatice/oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.
 • Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de reprezentanţele diplomatice sau de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent, maximum 3 luni de la emitere.
 • Cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică ori oficiu consular acreditat în România şi care sunt în imposibilitatea de a obţine dovada pot prezenta o declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România. 

Declarația notarială trebuie dată în prezența unui traducător autorizat de Ministerul Justiției din România și trebuie să conțină:

1) domiciliul din străinătate al cetățeanului străin; 

2) precizarea că nu este căsătorit în prezent în nici o altă țară, că îndeplinește condițiile necesare pentru încheierea căsătoriei în România și că nu există motive de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei; 

3) menționarea legii alese privind căsătoria (română sau străină); 

4) regimul matrimonial  ales (comunitatea legală de bunuri, separația de bunuri, comunitatea convențională – contract prenupțial);

5) declarație din care să rezulte că cei doi soți nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.

Tipuri de legalizări

Documentele unui cetățean străin, împreună cu traducerile, dacă nu sunt realizate în România, vor fi legalizate. Unele sunt apostilate sau sunt scutite de supralegalizări și alte formalități, însă documentele eliberate de statele cu care România nu are încheiate tratate, convenții sau acorduri de asistență judiciară trebuie să fie supralegalizate. Acestea au nevoie de existența a trei ștampile pe originalul documentului prezentat: 

 • ștampila aplicată de autoritatea emitentă a actului; 
 • ștampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din România; 
 • ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România.

Dacă ai nevoie de ajutor, poți găsi sprijin specializat la birouri de traduceri legalizate din sectorul 1 București.

Rezervă un traducător-interpret autorizat

În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat. Totodată, e bine să știi că unele primării solicită interpret și la depunerea dosarului pentru înregistrarea căsătoriei. E bine să faceți o rezervare pentru un interpret autorizat cu câteva zile înainte de depunerea actelor și oficierea căsătoriei.

Apostilarea documentelor

Actul de căsătorie, care a fost semnat de ambii miri, va fi redactat în limba română, de aceea să nu uiți să soliciți apostilarea documentelor și a traducerilor, întrucât în străinătate documentele românești fără Apostilă nu sunt valabile.

Cunoașterea în prealabil a procedurilor juridice și practice care trebuie a fi îndeplinite mai înainte de căsătorie, te ajută să te poți organiza din timp și astfel vei putea preveni diferite situații neplăcute.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ULTIMA ORĂ

Zile libere pentru părinți și în timpul vacanțelor școlare, pe perioada stării de urgență

Părinții care își supraveghează la domiciliu copiii în vârstă de până la 12 ani după instituirea stării...

Numărul contaminaţilor cu Covid-19 în lume a depășit deja un milion

Statistici ale Universității John Hopkins din Statele Unite, considerate a fi cele mai...

160 miliarde dolari alocați de Banca Mondială pentru a ajuta sanitar și economic statele lovite de coronavirus

Banca Mondială a anunţat că este pregătită să aloce 160 de miliarde dolari în următoarele 15 luni...

Guvernul ia 400 milioane de euro de la Banca Mondială

Guvernul României a accesat linia de asistență financiară preaprobată în valoare de 400 milioane de euro acordată...

TRENDING

Apariţii editoriale

Petru Creţia – Luminile şi umbrele sufletului. Editura...

Calendar

MâineLa Teatrul Elisabeta, Bucureşti, de la ora...