0.5 C
București
duminică, 7 martie

CES clarifică situaţia avizelor pentru ordonanţele de urgenţă

În legătură cu afirmaţiile formulate de dl. Ionel Dancă, şeful Cancelariei prim-ministrului. în cadrul briefing-ului de presă susţinut la finalul şedinţei Guvernului din data de 4 februarie a.c., Direcţia Generală Avizare face precizarea că, din totalul celor 25 de ordonanţe de urgenţă adoptate de executiv, a fost solicitat avizul Consiliului Economic şi Social asupra următoarelor proiecte de ordonanţă de urgenţă:

3 proiecte de OUG transmise într-un termen rezonabil:

– proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare – avizat favorabil;

– proiectul de OUG pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unitaţi de învăţământ preuniversitar de stat – avizat favorabil, cu observaţii;

– proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – avizat favorabil, cu observaţii;

5 proiecte de OUG transmise spre avizare în regim de urgenţă cu aproximativ o oră anterior începerii şedinţei Plenului, respectiv:

– proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – avizat favorabil;

– proiectul de OUG privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – avizat favorabil;

– proiectul de OUG privind recensământul general agricol din România runda 2020 – avizarea fiind amânată;

– proiectul de OUG pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţilor cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistica şi Guvernanţă în Statistică al OCDE – avizarea fiind amânată.

Se impune a fi precizat faptul că la baza hotărârii de amânare a avizării au stat considerente de ordin procedural, în speţă lipsa avizelor instituţiilor avizatoare, conform dispoziţiilor art. 22 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, care stipulează faptul că “după finalizarea procesului de avizare interministerială (…) a proiectului de act normativ, forma finală însoţită, dacă este cazul, de observaţiile instituţiilor avizatoare şi de nota justificativă privind nepreluarea acestora , se transmite, prin grija iniţiatorilor (…) Consiliului Economic şi Social (…) în vederea obţinerii avizelor, dacă obţinerea acestora este obligatorie, conform dispoziţiilor legale în vigoare”.

În ceea ce priveşte cea de-a noua ordonanţă de urgenţă, respectiv Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare, având ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare companiei naţionale TAROM şi Complexului Energetic Oltenia, facem precizarea că solicitarea cu privire la avizarea acesteia a fost transmisă la ora 21.15 în cursul aceleiaşi zile, respectiv 4.02.2020.

Ţinem să menţionăm faptul că, şi de această dată, instituţia noastră şi-a arătat deplina disponibilitate şi înţelegere raportat la necesitatea adoptării unor măsuri prin intermediul ordonanţelor de urgenţă (în situaţia de faţă, Plenul hotărând acordarea unei pauze de o oră, la solicitarea iniţiatorilor, în vederea depunerii documentelor necesare), în contextul în care Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede un termen de avizare de 10 zile lucrătoare, precum şi obligaţia iniţiatorilor de a solicita avizul cu privire la proiectele de acte normative din domeniile de specialitate ale consiliului, însă neîndeplinirea de către iniţiatori a condiţiilor legale cu privire la acestea fac imposibilă adoptarea avizelor aferente de către Plenul Consiliului Economic şi Social.

Direcţia Generală Avizare

Consiliul Economic şi Social

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW