La Braşov, un amplu Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Am reuşit să formăm o echipă foarte bună pentru acest proiect la Consiliul Judeţean, formată din domnul vicepreşedinte Todorică Şerban, care are multă experienţă în domeniul gestionării deşeurilor, doamna Imelda Tóásó, care la începutul acestui an s-a alăturat din nou echipei Consiliului Judeţean în calitate de director executiv şi este la curent cu ceea ce s-a întâmplat în mandatul trecut, şi din mine, care am venit cu energia şi determinarea de a realiza acest proiect esenţial pentru judeţul Braşov. Datorită importanţei proiectului SMID, eu consider că principala mea atribuţie este realizarea acestui proiect şi îi aloc o mare parte din timp şi energie”, afirmă vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Zoltan Szenner.

În ultimii ani, Consiliul Județean Brașov a avut o preocupare permanentă pentru conformarea județului cu prevederile legale în domeniul gestionării deșeurilor. Ca unic solicitant eligibil, derulează procedura de accesare de fonduri prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectiv Specific 3.1. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Management al Deșeurilor, în vederea realizării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Brașov”.

Vorbim de un proiect de aproximativ 100 milioane de euro, al cărui scop este realizarea investițiilor necesare pentru colectarea selectivă, transportul, sortarea și tratarea deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri care va ajunge la depozitare să se reducă la 10% din cât se generează. De asemenea, prin tratare aceste deșeuri devin inerte, nu mai afectează sănătatea locuitorilor. Proiectul s-a demarat în 2017, prin achiziția serviciilor de consultanță și de asistență tehnică care să acopere toată perioada de pregătire și de implementare a proiectului: de la elaborarea master planului, a studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare, până la realizarea proiectelor tehnice, elaborarea documentațiilor de atribuire ale contractelor de lucrări sau servicii și asistență tehnică pentru delegarea operării instalațiilor realizate prin proiect”, sintetizează doamna Imelda Tóásó, director executiv al Direcției Management Proiecte, coordonator al proiectului în mandatul precedent.

Tot în anul 2017, pentru a urgenta închiderea depozitelor de deșeuri menajere neconforme din județ, Consiliul Județean Brașov a alocat fonduri UAT-urilor pe raza cărora se află aceste depozite, în vederea demarării procedurilor premergătoare închiderii (reglementarea situațiilor juridice ale amplasamentelor, realizarea studiilor de fezabilitate, obținerea de avize și acord de mediu), în total 4,5 milioane de lei, din care un milion de lei pentru municipiul Brașov și câte 500.000 de lei municipiilor Făgăraș, Săcele, Codlea, respectiv orașelor Râșnov, Rupea, Zărnești și Victoria.

Contractul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea proiectului” a fost atribuit în luna iulie 2019, în urma unei proceduri de licitație publică derulată în perioada noiembrie 2017 – august 2018. Valoarea contractului este de 3.449.165,40 lei (exclusiv TVA).

Prima etapă parcursă în pregătirea proiectului, în baza contractului de consultanță, a constat în realizarea Master Planului de gestionare a deșeurilor, care identifică necesitățile investiționale în domeniul gestionării deșeurilor municipale din județul Brașov, plecând de la situația existentă. Pentru dimensionarea corectă a investițiilor, s-au colectat date din mai multe surse: UAT-urile de pe raza județului, ADI ISO Mediu Brașov, operatorii de instalații și de salubrizare, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Brașov, Direcția Județeană de Statistică, Administrația Națională Apele Române – Sistemul de Gospădărire a Apelor Brașov. De asemenea, s-au organizat vizite în teren ale experților la instalațiile existente în județ.

Propunerea opțiunilor tehnice pentru componentele sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și ale posibilelor alternative au fost analizate împreună cu experții Autorității de Management (AM) POIM și JASPERS, astfel încât autoritatea contractantă să se asigure că Cererea de finanțare și documentele anexe respectă întocmai cerințele finanțatorului, astfel reducându-se etapa de evaluare și aprobare a proiectului.

Au fost stabilite condițiile specifice pentru amplasamentele pe care se pot realiza investițiile, acestea fiind comunicate primăriilor din județ, în vederea identificării terenurilor ce pot fi puse la dispoziția proiectului pentru realizarea stațiilor de transfer, centrelor de colectare prin aport voluntar și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). Întrucât nu au fost identificate terenuri în proprietatea publică sau privată a UAT-urilor din județ care să corespundă cerințelor tehnice pentru CMID, în august 2020 s-a inițiat o modificare legislativă pentru extinderea aplicabilității Legii 255/2010 privind exproprierile asupra lucrărilor de construcție și modernizare a infrastructurii de management al deșeurilor.

Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) 2020-2025, document strategic care stă la baza documentelor anexe cererii de finanțare, s-a putut demara doar după aprobarea de către Ministerul Mediului a metodologiei privind elaborarea/revizuirea planurilor județene (Ordinul 140/2019), fiind obiectul unui nou contract încheiat în august 2019, în valoare de 119.500 lei (exclusiv TVA). Procedura de evaluare strategică adecvată (SEA) a PJGD este în curs, prima versiune a proiectului de plan fiind înaintată Agenției de Protecția Mediului Brașov (APM) în martie 2020, prin Notificarea nr. 4991/20.03.2020.

Având în vedere că la nivelul județului Brașov există un depozit de deșeuri municipale conform, s-a transmis autorităților de la nivel național și local, un „Raport de analiză instituțională privind integrarea Depozitului ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa ”b” titular FIN-ECO în proiectul SMID Brașov sau realizarea unui depozit nou”. Acest raport s-a supus atenției tuturor factorilor implicați, în vederea agreării modului de asigurare a activității de depozitare în cadrul viitorului SMID. „Punctele de vedere transmise de autoritățile reglementatoare (Agenția Națională a Protecției Mediului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), din care a reieșit că un depozit nou poate fi construit doar la atingerea unui grad de ocupare de 75% a depozitului existent, iar gradul de umplere al depozitul privat la nivelul anului 2019 era de 31% din capacitatea proiectată, au determinat reanalizarea alternativelor în ceea ce privește investițiile propuse a se realiza în cadrul proiectului și în acest sens s-a demarat acțiunea de identificare a unui teren pentru construirea CMID, care să se afle la o distanță de maximum 30 de km față de Municipiul Brașov și actualul depozit. În urma acestui demers PJGD a suferit modificări, fiind redepus la APM în august 2020”, completează directorul executiv Imelda Tóásó.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor este o etapă distinctă, preliminară a proiectului SMID, pentru că pe prevederile PJGD se bazează Master Planul de gestionare a deşeurilor, studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice din cadrul proiectului SMID.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov a formulat mai multe observaţii la versiunea din august, astfel încât varianta finală acceptată a PJGD a fost depusă la APM în data de 20 noiembrie.

Termenul minim de avizare a PJGD la APM Braşov, conform legii, este de 175 zile de la data depunerii. În cadrul acestui proces de avizare, PJGD a trecut prin Comisia de Analiză Tehnică, a fost finalizată etapa Grupului de lucru, este gata Raportul de mediu şi acum documentul este în etapa Dezbaterii publice, astfel încât în curând va fi finalizat.

Pe tot parcursul realizării PJGD, s-au realizat consultări cu JASPERS şi Autoritatea de Mediu, au fost efectuate în mod permanent modificările solicitate de aceste organisme, astfel încât în faza de evaluare de către JASPERS a proiectului SMID să nu mai fie solicitate modificări suplimentare.

După depunerea PJGD la APM Braşov, a fost finalizat şi Master Planul, consultantul având obligaţia de a transpune în Master Plan orice modificări efectuate ulterior în PJGD.

După stabilirea majorităţii locaţiilor pentru amplasamentele incluse în proiect, consultantul a demarat deja lucrările la Studiul de fezabilitate.        

Studiul de biodeşeuri, realizat la recomandarea JASPERS, a făcut obiectul unei proceduri de achiziţie separate şi este finalizat.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW