Pensia medie lunară a ajuns la 1.590 de lei

În trimestrul IV 2020:

– numărul mediu de pensionari a fost de 5123 mii persoane, în scădere cu 2 mii persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4679 mii persoane, în creṣtere cu 4 mii persoane faṭă de trimestrul precedent, potrivit INS;

– pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii 1 ) a fost de 1636 lei, în creṣtere cu 8,7% faṭă de trimestrul precedent;

– pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1590 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 54,2% (comparativ cu 51,9% în trimestrul precedent);

indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 108,1%.

Trimestrul IV 2020 comparativ cu trimestrul IV 2019

• Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 17 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 10 mii persoane;

• Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 15,9% fiecare.

Trimestrul IV 2020 comparativ cu trimestrul III 2020

• Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 2 mii persoane faţă de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în creṣtere cu 4 mii persoane;

• Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 8,7% ṣi respectiv cu 9,4%.

Trimestrul IV 2020

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,4% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (78,9%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,1%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în judeṭele Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 14 la 10 în judeṭul Botoṣani.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 848 de lei (1262 lei în judeţul Botoṣani, 1272 lei în judeṭul Giurgiu, 1291 lei în judeṭul Vrancea faţă de 2110 lei în judeṭul Hunedoara, 2008 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 1883 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG 2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2020, a fost de 947,7 mii persoane, din care:

– 797,2 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,0% din totalul pensionarilor din această categorie;

– 146,0 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,6% din totalul acestora;

– 4,5 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 2,5% din totalul acestei categorii.

Informaţii suplimentare:

* Pensia reală exprimă contravaloarea mărfurilor şi serviciilor care pot fi cumpărate, respectiv utilizate, cu pensia medie nominală netă într- o anumită perioadă de timp, comparativ cu altă perioadă, având în vedere evoluţia preţurilor de consum şi a tarifelor serviciilor. Indicatorul se determină luând în calcul sumele corespunzătoare pentru pensiile plătite pensionarilor de asigurări sociale de stat, pensionarilor MApN,

MAI, SRI.

** Pensia medie lunară reprezintă dreptul bănesc stabilit prin decizia de pensie; se calculează prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în plată în trimestrul de referinţă la numărul mediu lunar al acestora înmulţit cu 3 (luni).

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW