Informații oficiale din partea Ambasadei R. P. Chineze

Realizările femeilor și copiilor chinezi au atras atenția la nivel mondial

China pune în aplicare cu seriozitate Convenția ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Față de Femei, Convenţia Naţiunilor Unite…

China injectează energie pozitivă în lupta împotriva schimbărilor climatice

Guvernul chinez acordă o mare importanță abordării schimbărilor climatice și pune în aplicare cu seriozitate „Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind…

Contribuția Chinei la menținerea păcii mondiale demonstrează responsabilitatea unei țări majore

China, un factor cheie și o forță majoră a operațiunilor ONU de menținere a păcii, întreprinde acțiuni practice pentru menținerea…

China a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea globală

În 2000, Summitul Mileniului al ONU a adoptat „Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului”, eradicarea sărăciei extreme și a foamei fiind…

China se angajează să mențină pacea și securitatea mondială

China, cea mai mare țară în curs de dezvoltare din lume și membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU,…

Marcarea celei de-a 50-a aniversări a restaurării locului legal al R. P. Chineze la ONU

Pe 24 septembrie 2021, Fundația EURISC și Middle East Political and Economic Institute (MEPEI) - au organizat un webinar dedicat…

Ambasadorul Nicolae Ecobescu a acordat un interviu Ziarului Poporului din China cu privire la restaurarea drepturilor legale ale R.P. Chineze la ONU

Ambasadorul Ecobescu: Onorat de cele patru întrebări ce mi-au fost adresate din partea redacției „Ziarul Poporului”, formulez cu plăcere răspunsurile…

„Să creăm împreună un viitor comun după 50 de ani magnifici”, Jiang Yu, Ambasadorul R.P. Chineze în România

Anul acesta marchează cea de-a 50-a aniversare a restaurării locului legal al Republicii Populare Chineze în cadrul Națiunilor Unite, un…

E.S. Jiang Yu, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România: ”Cooperarea China-România are un mare potențial, perspective și un viitor promițător”

Pe 1 octombrie este sărbătorită a 72-a aniversare a fondării Republicii Populare Chineze și a stabilirii relațiilor diplomatice dintre China…

- Publicitate -