16 C
București
miercuri, 5 mai

ANUNȚ

Informații generale privind solicitantul:

Denumirea solicitantului: INVEST PROSPEED ESM SRL

Adresa sediu: OrașȘtefănești, Drumul Morii nr. 150, județul Argeș

Date de contact: Telefon/fax: 0723.409.683 / 0248.612.299

E-mail: eprocopiu@investprospeed.ro

Persoana de contact: Procopiu Eugen, telefon 0723.409.683, e-mail: eprocopiu@investprospeed.ro

Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor: consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului, pentru proiectul cu titlul „Creșterea economică a intreprinderii INVEST PROSPEED ESM SRL prin dezvoltare durabilă și inovare”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Serviciile de consultanță vor fi prestate la sediul achizitorului și la adresa prestatorului.

Tipul și durata contractului: contract de servicii; durata: de la data semnării contractului și până în ultima zi de implementare a proiectului.

Valoarea estimată: 490.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Condiții de plată:

– prestatorul va fi plătit doar în situația în care proiectul este aprobat pentru contractare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2.

– plata integrală pentru serviciile de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri va fi efectuată după semnarea contractului de finanțare.

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/2016.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 07.04.2020, ora 1400, la adresa: Oraș Ștefănești, Drumul Morii nr. 150, județul Argeș.

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 08.04.2020, ora 1500,  la adresa: Oraș Ștefănești, Drumul Morii nr. 150, județul Argeș.

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură: operatorii economici trebuie să îndeplinească toate cerințele solicitate în cadrul documentului Specificații tehnice. Acesta poate fi solicitat în scris: direct la adresa Oraș Ștefănești, Drumul Morii nr. 150, județul Argeș, pe adresa de email eprocopiu@investprospeed.ro  sau poate fi descărcat accesând http://www.investprospeed.ro/.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW