ANUNŢ DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta: CALL CENTER & SOFTWARE BSV SRL, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Cantemir Nr.1, bloc b2, et 7 , tronson 2 si 3, cam 711 si 713, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/9917/2016, cod fiscal 36344935, Tel: 0756039389, e mail: callcentersoftwarebsv@gmail.com, va invita sa participaţi la procedura de achiziţie a serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului), precum si servicii de consultanta in managementul investitiei pentru proiectul cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CORPURI C1, C3,  C4, C5. MODIFICĂRI ȘI REAMENAJĂRI INTERIOARE, MANSARDARE POD EXISTENT FĂRĂ MODIFICAREA GEOMETRIEI ȘARPANTEI LA CORPURILE C1, C5; DEMOLARE ȘI RECONSTRUIRE CU PĂSTRAREA GABARITULUI VOLUMULUI DEMOLAT CORP C2; REABILTARE SUPRAFEȚE EXTERIOARE NECONSTRUITE; REALIZARE PARCARE SUBTERANĂ CU ÎNCADRAREA ÎN INDICII URBANISTICI EXISTENȚIPE PARCELĂ; REFACERE PARȚIALĂ ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES; SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN STRUCTURĂ DE PRIMIRE TURISTICĂ;  REALIZARE BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” (titlul final va fi dat de certificatul de urbanism)

Procedura de atribuire aleasa: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitanţilor / beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene conform Ordinului nr. 1284 /2016.

Obiect contract: Achiziţia serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului) , precum si servicii de consultanta in managementul investitiei conform Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici si mijlocii. Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacităţilor avansate de producţie si dezvoltarea serviciilor.

Locul de prestare a serviciilor: activităţile aferente contractului se vor derula atat la sediul achizitorului cat si la sediul prestatorului, in funcţie de specificul acestora.

Tipul contractului: contract de prestări servicii.

Durata contractului de prestări servicii: De la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate, fara sa depaseasca data de 31.12.2023.

Valoarea estimata: 628.134,00 lei fara TVA astfel:

  • 314.067,00 lei fara TVA pentru servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului) ,
  • 314.067,00 lei fara TVA  pentru servicii de consultanta in managementul investitiei

Precizare: preţul contractului va fi ferm si nu se va putea ajusta.

Data limita de depunere o ofertelor: 10.11.2020

Ora limita de depunere a ofertelor: 12:00

Locul depunerii ofertelor: oferta, redactata in limba romana, insotita de scrisoarea de înaintare, se depune in plic inchis, sigilat, la adresa din Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Cantemir Nr.1, bloc b2, et 7 , tronson 2 si 3, cam 711 si 713

Specificaţiile tehnice, cuprinzând toate cerinţele necesare pentru elaborarea ofertei se pot procura de la sediul societăţii din Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Cantemir Nr.1, bloc b2, et 7, tronson 2 si 3, cam 711 si 713 sau printr-o solicitare la adresa de email callcentersoftwarebsv@gmail.com

De asemenea, anuntul de participare, impreuna cu specificatiile tehnice sunt publicate la adresa:

https://drive.google.com/drive/folders/1XcSXv8qJFKPcPLlZTDwor_Ab3vRXEUT_?usp=sharing

Pentru detalii suplimentare va stăm la dispoziţie Ia sediul societăţii sau la tel. 0756.039.389, persoana de contact Ardelean Marta

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW