20.3 C
București
luni, 12 aprilie

Anunţ de participare la procedura achizitie: „Trecerea alimentarii la Sectia Sare solutie de la joasa tensiune la medie tensiune” la Salina Tg. Ocna

1.Societatea Naţională a Sării S.A. organizează procedura de licitatie deschisa pentru incheierea unui contract de achizitie produse pentru “Trecerea alimentarii la Sectia Sare solutie de la joasa tensiune la medie tensiune” la Salina Tg. Ocna

2.Legislaţia aplicabilă: ”Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie de produse, servicii şi lucrări aplicabil în cadrul SNS SA”, care va fi pus la dispoziţia ofertanţilor împreună cu documentaţia de atribuire.

3.Procedura aplicata: licitatie deschisa. Achizitorul  va negocia  pretul de ofertat inainte de declararea ofertei castigatoare, conform art. 66, alin. 4 din Regulament.  Negocierea pretului va avea loc cu toti ofertantii declarati admisibili (inclusiv din punct de vedere financiar) si se va face prin depunerea in plic inchis a unei noi oferte financiare reduse.  Clasamentul va fi recalculat, dupa depunerea noilor oferte financiare.

4.Valoare estimata: 354.852 lei (fara TVA).

5.Cod CPV : Cod CPV 65400000-7

6. Principalul loc de furnizare a produselor : Sucursala Salina Tg. Ocna, jud. Bacau.

7.Termenul limită de primire a ofertelor: 10.09.2019, ora 15.00

8.Adresa la care se depun ofertele: Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, Bucuresti, la secretariat director general

9. Limba de redactare a ofertelor: limba română.

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 11.09.2019, ora 11.00, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, Bucuresti.

11.Garanţia de participare: 7.000 lei. Garantia de participare va fi constituita conform indicatiilor din documentatia de atribuire.

12.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 zile.

13.Criteriul de atribuire a contractului: Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic.

14. Nu se accepta oferte alternative.  

15.Documentatia de atribuire se poate obtine, incepand cu data publicarii prezentului anunt de participare. Informatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon: 021. 317.89.81, 317.89.88, int. 9155, email lucian.zamfira@salrom.ro ; sns@salrom.ro . Documentatia va fi pusa la dispozitia dumneavoastra prin e-mail, dupa primirea unei solicitari facuta in scris, datata, semnata si inregistrata.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW