Ce surprize ne rezervă Fiscul

Membrii Consiliului Economic şi Social au decis amânarea, până mâine la ora 13.00, a notei de fundamentare a unui proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare cum ar fi impozitul pe venit, impozitul pe profit sau taxa pe valoarea adăugată. Potrivit notei de fundamentare, promovarea acestui act normativ este determinată, în principal, de necesitatea asigurării, din punct de vedere al stabilirii impozitului pe profit, a unui tratament fiscal unitar pentru operaţiunile specifice efectuate ca urmare a aplicării IFRS 9 ”Instrumente financiare”; asigurării posibilității, pentru toți contribuabilii care au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de a beneficia în mod egal de bonificațiile la plata cu anticipație a obligațiilor fiscale.

– posibilitatea emiterii de către Ministerul Finanțelor Publice, în aplicarea schemelor de ajutor de stat administrate, de angajamente legale care să-i permită utilizarea disponibilului de credite bugetare pe o perioadă de timp mai mare decât perioada acoperită prin legile bugetare anuale, respectiv anul curent și 3 ani ulteriori.

– reducerii evaziunii fiscale şi crearea unui climat competitiv adecvat, sporirea echităţii, prin îmbunătăţirea distribuţiei veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populaţie, prin reducerea cotei de TVA.

Ce se va schimba? Impozitul pe profit

Pentru contribuabilii care au implementat schimbarea politicilor contabile aplicabile instrumentelor financiare, ca urmare a IFRS 9, adoptat prin Regulamentul (UE) 2016/2027 al Comisiei Europene, se propune aplicarea acelorași principii/reguli fiscale care s-au aplicat inițial la transpunerea IRFS ca bază a contabilității. Astfel, pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, cu excepţia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaţiei, se aplică următorul tratament fiscal:

  1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă elemente similare veniturilor;
  2. sumele care reprezintă elemente de natura veniturilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară reprezintă elemente similare veniturilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 şi art. 24;
  3. sumele care reprezintă elemente de natura cheltuielilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai dacă acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 25;
  4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă elemente similare veniturilor;
  5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintă elemente similare cheltuielilor.

Tot ca o consecință a implementării IFRS 9, se propune și completarea regulilor generale de determinare a rezultatului fiscal cu prevederi prin care, urmare aplicării opțiunii irevocabile de a recunoaște astfel titlurile de participare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, contribuabilii tratează sumele reprezentând diferențe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, după caz, dacă la data vânzării/cesionării nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 23 lit. i).

Impozitul pe venit

Pentru bonificațiile care se acordă în anul 2018 se propun clarificări privind contribuabilii care beneficiază de bonificație. Astfel, pentru eliminarea situațiilor în care contribuabilii care realizează venituri impuse pe baza normelor anuale de venit sau pe baza câștigului net anual, să nu beneficieze de bonificație la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, se completează textul astfel încât și aceste categorii de persoane să fie vizate de prevederea respectivă, după cum urmează:

a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de plată;

b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaraţia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat și/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.

Taxa pe valoarea adăugată

Se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru următoarele categorii:

– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

– dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l);

– serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.

Măsura are în vedere stimularea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW