15.4 C
București
luni, 19 octombrie

Demararea proiectului cu titlul Achiziție lentile și obiective anamorfice SMIS 113812

În data de 18 Iunie 2018 s-­‐a semnat contractul de finanțare cu numărul 2431 de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar și S.C. Lens Flare S.R.L în calitate de beneficiar.

Proiect  este  finanțat  prin  Programul  Operațional  Regional  2014-­‐2020,  Axa  prioritară  2 –  Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului este: Contribuția la creșterea competitivității microîntreprinderilor la nivelul Regiunii Sud-­‐Muntenia și a județului Giurgiu prin dezvoltarea domeniului producției cinematografice în zonă. Înființarea unui punct de lucru în orașul Mihăilești, crearea unui nou loc de muncă și dezvoltarea infrastructurii tehnice a Lens Flare S.R.L. vor contribui direct la atingerea obiectivului specific al axei prioritare 2 de consolidare a poziției pe piață a întreprinderilor în domeniile competitive întrucât aceste acțiuni au ca rezultat direct creșterea economică a firmei ntrî-­‐unul din domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate, în tehnologia informației și telecomunicații.

Locul de implementare a proiectului: Str. Lăcrămioarei, Nr. 45, Oraş Mihăileşti, jud. Giurgiu, România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data 01.01.2017 și data 31.12.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 1.037.918,00 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 781.304,60 lei.

S.C. Lens Flare S.R.L.
e-­mail: lens.flare.srl@gmail.com
telefon: 0724/283.005

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW