3.1 C
București
sâmbătă, 23 ianuarie

Finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje în vederea modernizării activității VASI BORA CONSTRUCȚII SRL”

VASI BORA CONSTRUCȚII SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje în vederea modernizării activității VASI BORA CONSTRUCȚII SRL”, cod SMIS 107685, finanțat prin REGIO-Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității VASI BORA CONSTRUCȚII S.R.L. pe segmentul activității – lucrări de pregătire a terenului și consolidarea poziției pe piață prin creșterea gradului de înzestrare tehnică și diversificarea activității desfășurate. Obiectivul general al proiectului este în strânsă legătura cu obiectivul specific al priorității de investiții 2.1.

Rezultatele proiectului: în urma finalizării proiectului au fost achiziționate următoarele active corporale: Buldoexcavator pe pneuri (1 buc) și Mini-excavator pe șenile (1 buc), cu ajutorul cărora compania își va desfășura activitatea vizată prin proiect. De asemanea, prin intermediul proiectului au fost create 3 locuri de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 721.619,35 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 408.256,77 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/ regiunii: în urma finalizării proiectului au fost create 3 locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: Bora Vasile Ioan, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal,

Tel. 0758859631, E-mail: vasiboraconstructii@gmail.com

Sediu: Loc. Vișeu de Sus, Oraș Vișeu de Sus, Strada Pinilor, Nr. 6, Județ Maramureș

S.C. VASI BORA CONSTRUCȚII S.R.L.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW