Gestiunea transportului public, reglementată oficial

În M. Of. nr. 360 din data de 9 mai 2019 a fost publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie (Ordinul).

Ordinul se aplică în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii inițiate după data intrării sale în vigoare, respectiv după data de 9 mai 2019, potrivit unui comunicat vasslawyers.ro

Ordinul reglementează aspecte precum:

  • documentele standard aferente documentației de atribuire;
  • criteriile de atribuire;
  • factorii de evaluare.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Entitățile contractante vor utiliza la elaborarea documentației de atribuire contractul-cadru și documentul – Instrucțiuni către ofertanți/candidați, anexe la Ordin.

Totodată, caietul de sarcini se va elabora și aproba de către entitatea contractantă cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

CRITERIILE DE ATRIBUIRE

În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport local sau județean de persoane, prin curse regulate, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, indiferent de valoarea estimată a contractului, entitatea contractantă utilizează unul dintre următoarele criterii de atribuire:

  • cel mai bun raport calitate-preț; și
  • prețul cel mai scăzut.

În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport local sau județean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitățile contractante utilizează criteriul de atribuire constând în prețul cel mai scăzut în situația în care acestea pun la dispoziția contractantului mijloacele de transport respective.

FACTORII DE EVALUARE

Entitățile contractante vor aplica factorii de evaluare aferenți criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, astfel:

  • pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local sau județean de persoane prin curse regulate realizat cu autobuze – factorii de evaluare prevăzuți în Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale (vechimea medie a parcului de autobuze; clasificarea autobuzelor; nivelul tarifului; dotarea cu instalație de aer condiționat; capacitatea de transport; normă de poluare a autobuzului; utilizarea combustibililor alternativi);
  • pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local sau județean de persoane prin curse regulate realizat cu troleibuze și/sau tramvaie – factorii de evaluare pe care îi consideră relevanți în legătură cu obiectul contractului de delegare a gestiunii.
- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW