12.9 C
București
marți, 20 aprilie

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri, cu scopul de a schimba cadrul legal existent, în sensul sprijinirii firmelor aflate în fazele iniţiale de dezvoltare.

Conform proiectului, incubatorul de afaceri este definit astfel: „Structură de sprijin a dezvoltării afacerilor care oferă un spaţiu şi o infrastructură adecvată pentru rezidenţi, gestionată de un administrator, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate, stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început prin asigurarea unor facilităţi comune şi de suport managerial”.
Acceleratorul de afaceri are următoarea definiţie: „Program derulat în cadrul incubatorului de afaceri, care asigură rezidenţilor, în etape, accesul la surse de finanţare, în scopul lansării pe piaţă, în termen de 3 până la 6 luni, a unui produs sau serviciu. Programul poate include activităţi de educaţie antreprenorială, mentorat şi de networking, în vederea creşterii rapide a afacerii”.

Principalele modificări ale cadrului legislativ:
– clarificarea mecanismului de analiză din perspectiva practicii UE a competenţelor de acordare a titlurilor de incubator, precum şi a criteriilor de evaluare/indicatorilor de performanţă;
– introducerea, definirea şi redefinirea unor termeni şi expresii în scopul mai bunei clarificări a noţiunilor existente în reglementarea anterioară. Sunt enumerate categoriile de operatori economici care pot avea calitatea de fondator de incubator de afaceri;
– clarificarea unor aspectele metodologice şi de interacţiune cu autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul IMM-urilor;
– simplificarea procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri, prin eliminarea studiului de fezabilitate, precum şi a altor reglementări ce îngreunau procedura;
– modificarea perioadei de valabilitate a titlului de incubator de afaceri – de la 10 ani la perioadă nedeterminată;
– introducerea termenului de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de emitere a titlului de incubator de afaceri pentru soluţionarea acesteia;
– introducerea termenului de zece zile lucrătoare pentru informarea solicitantului de către autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul IMM-urilor, în cazul existenţei unei documentaţii incomplete;
– introducerea de precizări mai clare cu privire la termenul de valabilitate şi clauzele contractului de prestări servicii dintre fondator şi administrator;
– oferirea posibilităţii de a face dovada colaborării cu societăţi/experţi în managementul afacerilor, faţă de obligaţia de a deţine personal calificat cu experienţă în managementul afacerilor cum este în actuala lege;
– reducerea numărului tipului de incubatoare de afaceri de la opt, în legislaţia actuală, la trei: incubator de afaceri cu portofoliu mixt, incubator tehnologic şi de afaceri, incubator specific unui sector;
– extinderea posibilităţilor de finanţare a incubatoarelor de afaceri prin utilizarea oricărei surse legale identificate;
– prevederea posibilităţii ca fondatorul să fie şi administrator al incubatorului de afaceri;
– menţionarea mai clară a facilităţilor fiscale de care poate beneficia fondatorul incubatorului de afaceri, prin intermediul măsurilor de ajutor de stat/de minimis iniţiate de autorităţile publice centrale şi/sau locale, în limitele bugetului alocat anual.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW