12.3 C
București
vineri, 16 aprilie

Începând cu 1 februarie 2020 se elimină Split TVA

Evoluția sistemului split TVA de la introducerea din 2017 și până la abrogarea de la 1 februarie 2020.

În a doua jumătate a anului 2017 a apărut sistemul split TVA, care ridică multe semne de întrebare.

Astfel, în 31.08.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial OUG 23/2017 privind plata defalcată a TVA (split TVA). Modificările și completările ulterioare au fost aduse de Legea 275/2017.

Ce înseamnă split TVA? Sau mai bine zis ce a însemnat split TVA

Pe scurt, split TVA presupunea virarea TVA-ului într-un cont distinct. Atunci când se făcea o plata/încasare către o firmă plătitoare de TVA în sistem split TVA, TVA-ul trebuia virat într-un cont diferit. Asta înseamnă că utilizatorii sistemului split TVA trebuiau să își deschidă un cont de TVA care să fie utilizat pentru încasarea și plata TVA. Contul putea fi deschis la bănci sau la Trezorerie.

Care erau persoanele obligate să aplice acest sistem?

  • Persoanele impozabile intregistrate în scopuri de TVA și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasarea TVA, care se aflau cel puțin în una dintre următoarele situații:
  • La 31 decembrie 2017 înregistrau obligații fiscale reprezentând TVA, restante, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de:
  • 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari;
  • 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii;
  • 5.000 de lei pentru restul contribuabililor,
  • începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrau obligații fiscale reprezentând TVA, restanţe neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită era suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
  • se află sub incidența legii de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Puteau opta pentru plata defalcată persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute mai sus. Persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA notifica organul fiscal competent în acest sens.

Split TVA pentru o firmă plătitoare de TVA

Dacă o firmă era plătitoare de TVA și nu aplica sistemul de split TVA, atunci când făcea plăţi către firmele ce aplicau sistemul de split TVA: trebuia virat TVA-ul în contul de TVA al furnizorului.

Contul de TVA poate fi găsit pe site-ul ANAF – cont deschis la Trezorerie sau poate fi cerut direct furnizorului.

Dacă nu se făcea acest lucru, în termen de 7 zile trebuia reglementată situația.

În caz contrar, amenzile puteau ajunge până la 50% din suma virată eronat.

În cazul plăților parțiale, trebuia calculat cât reprezintă TVA din suma ce trebuia plătită și virată în contul special de TVA.

Split TVA pentru o firmă neplătitoare de TVA

Pentru firmele neplătitoare de TVA totul era mai simplu. Firmele neplătitoare de TVA nu aveau obligația de a face două plăţi când plăteau furnizorii înregistrați în sistemul split TVA.

Ce beneficii are aplicarea sistemului split TVA?

Persoanele impozabile care optau pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA beneficiau de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreagă perioada în care urmau să aplice sistemul.

În 14.08.2019 pe site-ul ANAF a fost publicat un proiect de modificare a OUG 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Această modificare prevedea aplicarea opțională a plății defalcate a TVA de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar beneficiarii acestora nu vor avea obligația de a face plata defalcată a TVA, cu excepția acelora care au optat la rândul lor pentru aplicarea mecanismului.

Persoanele care vor opta pentru aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA nu vor mai beneficia de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul.

Persoanele care aplică în prezent opțional mecanismul plății defalcate a TVA vor beneficia de facilitățile prevăzute de OG 23/2017 numai pentru perioada anterioară întrării în vigoare a noilor dispoziții.

În 23.12.2019 a fost publicată Ordonanță de urgență nr. 78/2019 prin care Ordonanță Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, se abrogă.

Prevederile intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.

Până la data intrării în vigoare a prevederilor menționate anterior, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței.

Astfel, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG 78/2019, sumele aflate în conturile speciale de TVA se vor transfera astfel:

  • unitățile Trezoreriei Statului transferă automat disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate;
  • în situația în care nu au cont deschis la Trezoreria Statului, vor comunica Trezoreriei un cont curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective.

Deci, începând cu 1 februarie 2020, prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operațiuni, cu excepția celor prevăzute anterior.

În Monitorul Oficial 1031 din 23.12.2019 a fost publicată ordonanță de urgență care prevede eliminarea split TVA – OUG 78/2019.

Articolului VI care face referire la acest aspect , prevede :

Art. VI.
(1) Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, se abrogă.

(2) Prevederile alin. (1) întră în vigoare la dată de întâi a celei de a două luni următoare publicării prezenței ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Începând cu dată publicării prezenței ordonanței de urgență, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

(4) Până la dată întrării în vigoare a prevederilor alin. (1), contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natură creanței.

(5) În termen de 10 zile de la dată întrării în vigoare a prevederilor alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului pentru operațiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria Statului contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor comunica unității Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informații privind contul curent deschis la instituția de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la dată primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor.

(7) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operațiuni, cu excepția celor prevăzute la alin. (5) și (6).

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW