7.5 C
București
marți, 20 octombrie

Lansarea proiectului „ ACHIZIȚIE DE UTILAJE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII S.C. FULL SERV CORE S.R.L.”

Data 6.09.2018

S.C. FULL SERV CORE S.R.L. , în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Achiziție de utilaje în vederea modernizării S.C. Full Serv Core S.R.L.”, cod SMIS 113751, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.124.373,88 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 847.828,26 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității FULL SERV CORE S.R.L. prin diversificarea activității societății în domeniul fabricării betonului și consolidarea poziției pe piața intreprinderilor mici și mijlocii. Obiectivul general al proiectului este în strânsă legatură cu obiectivul specific al priorității de investiții 2.1.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează diversificarea activității societății prin achiziționarea de utilaje performante inovatoare și creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 27  luni, respectiv între 25.04.2017 și 30.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

DUMITRESCU Bogdan, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal

Tel. 0743.489.676, E-mail: fullservcore@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW