2.3 C
București
joi, 3 decembrie

Lansarea proiectului „Achiziționarea de echipamente inovatoare în cadrul MIAD SRL”

MIAD S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziționarea de echipamente inovatoare în cadrul MIAD SRL”, cod SMIS 122903, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – Apel ITI DD.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.795.940,22 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.314.926,70 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității MIAD S.R.L și consolidarea poziției companiei pe piață prin crearea unei unități noi, respectiv investiție inițială, de prestare servicii în domeniul de activitate 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Activitatea ce va fi defășurată vizează un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate. Acest obiectiv corespunde obiectivului specific al POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.2. imbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoare competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate, iar realizarea prezentului proiect va contribui la atingerea pragului dorit de POR.

Obiectivul specific al proiectului vizează achiziționarea de tehnologii inovatoare în cadrul unității nou create și întreprinderea de activități specifice pentru realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, de o calitate superioară. Realizarea obiectivului specific al proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului general precum și la atingerea rezultatelor așteptate.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni (26.02.2018 – 31.03.2020).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MIHAI ALIN Administrator, Telefon 0740905418, E-mail: miad.galati@gmail.com

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW