8 C
București
duminică, 20 septembrie

Peste 15.000 de asigurări RCA în vigoare au fost încheiate de firme radiate

O analiză realizată de specialiştii Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România – BAAR a scos în evidenţă faptul că pe piaţa RCA există un număr semnificativ de poliţe de răspundere civila auto (RCA) încheiate de firme radiate din baza de date de la Registrul Comerţului.

În cifre, situaţia se prezintă astfel:

• Peste 15.000 de asigurări RCA în vigoare au fost încheiate de firme radiate de la Registrul Comerţului, la data de 20.11.2019

• În 6653 de cazuri asiguraţii aveau calitatea de proprietar, iar în 8843 pe cea de utilizator

• S-a înregistrat un număr de 88 de daune

O posibilă cauză o reprezintă neîndeplinirea de către proprietarii/deţinătorii reali ai vehiculelor asigurate a obligaţiei legale de transcriere a acestora pe numele lor. Un alt motiv este neîndeplinirea obligaţiilor legale de notificare a propriilor asiguratori RCA privind schimbarea dreptului de proprietate, de către persoane care înstrăinează vehicule.

Printre efectele nerespectării acestor obligații legale se numără:

• facilitarea evaziunii prin neplata impozitului pe mijloacele de transport de către adevărații proprietari;

• dificultăți în stabilirea dreptului la despăgubire al persoanei prejudiciate în baza unei polițe RCA emise pentru un vehicul al cărui deținător real nu este cel din polița de asigurare și actele vehiculului.

• dificultăți în identificarea adevăratului deținător al vehiculului supus obligației de asigurare,

• dificultăți în efectuarea regresului împotriva persoanelor vinovate în anumite cazuri prevăzute de lege,

• aplicarea de malus unor persoane care nu mai sunt deținătoarele de drept ale vehiculelor implicate în accidente în cazurile în care aceste persoane încheie asigurări RCA pentru alte vehicule dobândite ulterior;

• îngreunarea identificării persoanelor care săvârșesc infracțiuni sau contravenții cu privire la circulația pe drumurile publice sau în timpul comiterii altor infracțiuni săvârșite cu intenție în scopul tragerii lor la răspundere conform legii;

• sancționarea contravențională a persoanelor care nu și-au transcris pe numele lor vehiculul dobândit în termenul prevăzut de lege sau care nu au solicitat autorităților competente efectuarea modificărilor intervenite în certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului. Pentru a evita situații de natura celor de mai sus, BAAR recomandă deținătorilor de vehicule să respecte cerințele legale privind circulatia pe drumurile publice (OUG 195/2002, art 11,18) respectiv cele ce decurg din aplicarea Legeii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie De asemenea, BAAR va continua să monitorizeze astfel de situații și va căuta să identifice și eventuale alte neconcordanțe între informațiile și datele cuprinse în polițele RCA, pe de o parte, și realitate, pe de altă parte.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW