Sunt necesare măsuri îndrăzneţe pentru a proteja lucrătorii transfrontalieri și sezonieri din UE

Eurodeputații solicită, într-o rezoluție, luarea de măsuri urgente pentru a proteja sănătatea, siguranța și condițiile de lucru echitabile pettru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri în contextul COVID-19. Rezoluția a fost adoptată cu 593 voturi pentru, 34 împotrivă și 38 abțineri. Se impun:

Creșterea numărului de inspecții la locul de muncă la nivel național și transfrontalier

Condiții de locuit decente ce trebuie decuplate de remunerare

Comisia va verifica dacă legislația UE existentă este adecvată

Criza COVID-19 a adus la lumină și a agravat dumpingul social și precaritatea situației multor lucrători transfrontalieri și sezonieri din sectorul agroalimentar, al construcțiilor și al asistenței medicale din UE. În rezoluția adoptată la ultima sesiune, Parlamentul European îndeamnă Comisia Europeană să evalueze situația generală a ocupării forței de muncă și condițiile de sănătate și de siguranţă ale lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, inclusiv rolul agențiilor de muncă temporară, al agențiilor de recrutare, al altor intermediari și al subcontractanţilor, pentru a identifica lacunele de protecție și eventuala necesitate de a revizui cadrul legislativ existent.

Textul solicită, de asemenea, un acord rapid și echilibrat privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care este necesară pentru combaterea fraudei sociale și încălcării drepturilor sociale ale lucrătorilor mobili.

Măsuri urgente necesare pentru a proteja lucrătorii sezonieri și transfrontalieri

Deputații solicită Comisiei să prezinte noi orientări specifice pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri în contextul COVID-19, să propună soluții pe termen lung pentru a face faţă practicilor abuzive de subcontractare și să se asigure în mod prioritar că Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) devine pe deplin operaţională. Statele membre trebuie să consolideze capacitatea inspecțiilor muncii și să asigure locuințe de calitate, care ar trebui decuplate de la remunerația lor, afirmă textul.

Dragoș Pîslaru (Renew Europe, România), membru al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și inițiator al rezoluției, a declarat: „Această rezoluție este dedicată milioanelor de lucrători transfrontalieri care sunt simbolul liberei circulații consacrate în tratatele noastre și care aduc prosperitate sectoarelor economice cheie. A fost un privilegiu să coordonez această iniţiativă, susținută pe scară largă, ce solicită Comisiei și statelor membre să protejeze mai bine drepturile lucrătorilor și să promoveze o mobilitate echitabilă pentru a face faţă provocărilor post-COVID-19.”

Următoarele etape

Comisia Europeană urmează să prezinte în scurt timp orientări pentru protejarea lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri.

Context

În 2018, cel mai mare număr de lucrători transfrontalieri a plecat din Polonia, pentru a lucra în Germania (125.000 de persoane, dintre care multe lucrează în construcții), din Franța în Luxemburg (88.000), din Germania în Luxemburg (52.000), din Slovacia în Austria (48.000, majoritatea fiind femei care lucrează în sectorul asistenței medicale) și din Franța în Belgia (46.000).

Aproximativ 800.000 până la un milion de lucrători sezonieri sunt angajați în fiecare an în UE, în principal în sectorul agroalimentar: 370.000 în Italia, 300.000 în Germania, 276.000 în Franța și 150.000 în Spania.

Lucrătorii sezonieri și cei transfrontalieri pot fi angajați în alt stat membru al UE pe baza dreptului lor la liberă circulație pe teritoriul UE. Legislația statelor membre gazdă se aplică în temeiul principiului tratamentului egal. Accesul la ajutorul de șomaj și protecția socială sunt reglementate prin coordonarea sistemelor de securitate socială, în prezent în curs de revizuire. 1,3 milioane de persoane din UE trăiesc într-un stat membru și lucrează în altul.

- PUBLICITATE -

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW