A crescut salariul mediu cu… 49 lei

▪ În luna iunie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5779 lei, cu 84 lei (+1,5%) mai mare decât în luna mai 2021.

▪ Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3541 lei, în creștere faţă de luna precedentă cu 49 lei (+1,4%).

▪ Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8439 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1926 lei).

Iunie 2021 comparativ cu iunie 2020

▪ Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,4%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

▪ Indicele câştigului salarial real 1 a fost 103,3% pentru luna iunie 2021 față de aceeaşi perioadă a anului precedent.

▪ Indicele câştigului salarial real a fost 101,1% pentru luna iunie 2021 față de luna precedentă.

▪ Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 229,2%, cu 2,6 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna mai 2021.

Iunie 2021 comparativ cu mai 2021

În luna iunie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic 2 , nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori de fidelitate), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte), reluării activității anumitor agenți economici, cât și disponibilizărilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 20,9% în activităţi de editare;

• între 10,5% și 15,0% în telecomunicaţii, transporturi aeriene, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a;

• între 5,0% și 9,5% în fabricarea produselor din tutun, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

• între 3,0% și 5,0% în fabricarea produselor textile, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), hoteluri şi restaurante, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea băuturilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, industria alimentară, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice).

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna mai 2021 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 16,1% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 9,6% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

• între 1,0% și 4,0% în tranzacţii imobiliare, activităţi de servicii anexe extracţiei, industria metalurgică, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi profesionale, științifice şi tehnice, colectarea şi epurarea apelor uzate.

În sectorul bugetar 3 s-au înregistrat ușoare creșteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învățământ (+0,5%), respectiv în administrație publică (+0,1%). În sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-2,0%).

Informaţii suplimentare:

Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaţilor.

- PROMO - img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW