Achiziție de linie de producție aprinzătoare de foc la ECO WOOD SRL

Denumire proiect: Achizitie de linie de productie aprinzatoare de foc la ECO WOOD SRL

Acord de finantare 210/06.04.2021

ANUNT DE INTENTIE

pentru selectia de oferte in vederea dotarii cu utilaje si echipamente

Stimate Domn/Doamna,

ECO WOOD SRL cu sediul in Sat Sântion, Comuna Borş, Nr. 682, Judet Bihor va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de echipamente pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014, cu denumirea “Achizitie de linie de productie aprinzatoare de foc la ECO WOOD SRL”.

 1. Procedura aplicata: Procedura competitiva
 • Obiectul contractului va consta in: Achizitie bunuri, constand in utilaje si echipamente conform Anexa I.
 • Tip contract: contract furnizare bunuri.
 • Data limită pentru depunerea ofertei: 26.07.2021, ora 12:00. Ofertele se vor depune personal in plic inchis sau se vor trimite prin posta/curier. Primirea ofertei prin alte mijloace (fax, email etc) nu se accepta si oferta nu va fi analizata.
 • Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 20.07.2021, ora 12:00. Cererile de clarificari pot fi trimise doar in limba romana sau insotite de o traducere in limba romana. Cererile de clarificari pot fi solicitate doar in scris si vor fi transmise prin posta, curier sau personal la sediul social al firmei sau prin email la adresa: emma.pop@ecowood.ro.
 • Data limita pentru transmiterea raspunsului la clarificari: Raspunsul la solicitarea de clarificari se va trimite in maxim 2 zile lucratoare din data primirii solicitarii de clarificari, in limba romana prin email (la adresa furnizata in solicitarea de clarificari) si atat cererea de clarificari cat si raspunsul vor fi postate/publicate si pe pagina de internet www.ecowood.ro.
 • Valabilitatea ofertei: cel putin 30 zile de la data emiterii.
 • Deschiderea ofertelor: 26.07.2021, ora 14:00. La deschiderea ofertelor, in cazul in care exista neclaritati sau se considera necesar prezentarea unor informatii suplimentare, ECO WOOD SRL are dreptul de a solicita clarificari suplimentare ofertantilor. In cazul in care ofertantii nu raspund acestor solicitari, oferta va fi descalificata.
 1. Adresa la care se depune oferta/ Adresa la care se vor evalua ofertele: Sat Sântion, Comuna Borş, Nr. 682, Judet Bihor
 1. Valoarea estimata este de: 41,239.00 Euro, echivalentul a  202,735.05 Lei, astfel:
Nr. LotDenumire utilaj/echipamentNr. BucValoare estimata (Eur, fara TVA)
1Rezervor emulgator 8.000 litri110,000.00
2Moară cu ciocanele115,000.00
3Pompa transmitere emulgator in rezervor intermediar13,261.00
4Pompa pentru spumarea plăcii de aprindere cu agent de intarire13,016.00
5Pompa de transmisie adeziv la rezervor intermediar17,462.00
6Termostat nr 112,500.00
 TOTAL 41,239.00 Euro

NOTA: – Preturile de mai sus nu contin TVA;

1 Euro = 4.9161 Lei, curs BNR valabil la data de 06.04.2021, data Acordului de Finantare

Un operator economic poate prezenta oferta pentru unul, mai multe sau toate loturile de echipamente/utilaje care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie bunuri. Contractul va fi atribuit pentru fiecare lot operatorului economic a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje tehnice si financiare in raport cu celalalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului.

 1. Oferta depusa trebuie sa contina:
 2. Oferta tehnico si financiara;
 3. DECLARATIE privind neincadrarea in siuațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (conform ANEXEI II);

Specificatiile tehnice se regasesc in Anexa I atasata acestei documentatii.

Formularele necesare se regasesc in ANEXA II atasata acestei documentatii.

Documentele emise în altă limbă se prezintă în original, sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul și vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba romană, în original.

 1. Conditii pentru semnarea contractului (inclusiv durata de executie a acestuia):

Contractul de furnizare bunuri va fi semnat doar cu ofertantul desemnat castigator pentru fiecare lot in parte.

Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti in scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achizitie, ECO WOOD SRL va relua procedura de achizitie pentru lotul respectiv.

Contractul de furnizare bunuri trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor 2 parti semnatare (identificarea administrativa si identificarea financiara – sediu social, telefon, fax/email, cod unic de inregistrare, banca, cont bancar, persoana semnatara, date contact), obiectul contractului, valoarea, documentele contractului, durata de executie a contractului si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti, sa aiba numar si data.

Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficienta inca sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare si cu documentele anexate acesteia.

Termenul de livrare, montaj si punere in functiune (dupa caz) este de maxim 5 luni de la data comenzii ferme trimise in scris de catre beneficiar (ECO WOOD SRL), dar nu mai tarziu de 31 Decembrie 2021. Livrarea bunurilor se va face la sediul secundar al societății din Sat Sântion, Comuna Borş, Nr. 683/a, Judet Bihor.

Contractul si anexele sale vor fi intocmite in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

 1. Solutionarea contestatiilor: orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare, are dreptul de a depune o contestatie. Contestatiile se vor trimite in limba romana sau insotite de o traducere autorizata in limba romana. Contestatiile pot fi depuse doar in scris si transmise prin posta, curier sau personal la sediul social al firmei. Termenul de asteptare in vederea depunerii eventualelor contestatii este de 2 zile de la transmiterea notificarilor cu privire la rezultatul procedurii catre ofertantul castigator respectiv catre ofertantul / ofertantii necastigator / necastigatori. In caz contrar, contestatiile nu se vor lua in considerare. Contestatiile se vor analiza si solutiona in maxim 5 zile de la primirea acestora prin intocmirea unui raport de solutionare a contestatiilor. Comisia de evaluare a contestatiilor are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu perioada de solicitare si primire a acestor clarificari.

ATENTIE: Nerespectarea de catre ofertant a oricarei din cerintele din aceasta documentatie (neprezentarea documentelor sau prezentarea partiala a acestora sau a informatiilor solicitate sau forma solicitata) poate duce la respingerea ofertei din procesul de selectie a ofertei castigatoare.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la ECO WOOD SRL cu sediul in Sat Sântion, Comuna Borş, Nr. 682, Judet Bihor sau la adresa de email:  emma.pop@ecowood.ro.

Documentatia completa aferenta prezentei proceduri se poate solicita personal la sediul societatii, prin email la adresa emma.pop@ecowood.ro sau se poate descarca online de la adresa www.ecowood.ro/Anunt_de_intentie 2_Eco_Wood_13.07.2021.pdf.

Persoana de contact este Dna. Emma Pop cu functia de Director General, tel. +40-359-454-966, e-mail: emma.pop@ecowood.ro.

Asteptam oferta dumneavoastra, pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul societatii noastre.

Vă mulţumim anticipat.

Director General,

Emma Pop

Data: 13.07.2021

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW