12.3 C
București
vineri, 16 aprilie

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta: TESARO KIT CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str Olari nr 7A, CAM 1 , et 6 sector 2, CUI 30917561, nr. de inregistrare Registrul Comertului J40/13503/2012, Tel: 0728132628, e mail: tesarokitconstruct@gmail.com, va invita sa participaţi la procedura de achiziţie a serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului), precum si servicii de consultanta in managementul investitiei pentru proiectul cu titlul „Dezvoltarea activitatii la SC TESARO KIT CONSTRUCT  SRL” (tilul final va fi stabilit impreuna cu consultantul)

Procedura de atribuire aleasa: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitanţilor / beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene conform Ordinului nr. 1284 /2016.

Obiect contract: Achiziţia serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului) , precum si servicii de consultanta in managementul investitiei conform Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici si mijlocii. Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacităţilor avansate de producţie si dezvoltarea serviciilor.

Locul de prestare a serviciilor: activităţile aferente contractului se vor derula atat la sediul achizitorului cat si la sediul prestatorului, in funcţie de specificul acestora.

Tipul contractului: contract de prestări servicii.

Durata contractului de prestări servicii: De la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate, fara sa depaseasca data de 31.12.2023.

Valoarea estimata: 628.134,00 lei fara TVA astfel:

  • 314.067,00 lei fara TVA pentru servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului) ,
  • 314.067,00 lei fara TVA  pentru servicii de consultanta in managementul investitiei

Precizare: preţul contractului va fi ferm si nu se va putea ajusta.

Data limita de depunere o ofertelor: 17.11.2020

Ora limita de depunere a ofertelor: 12:00

Locul depunerii ofertelor: oferta, redactata in limba romana, insotita de scrisoarea de înaintare, se depune in plic inchis, sigilat, la sediul societăţii din Municipiul Bucuresti, Str Olari nr 7A, CAM 1 , et 6, sector 2

Specificaţiile tehnice, cuprinzând toate cerinţele necesare pentru elaborarea ofertei se pot procura de la sediul societăţii din Municipiul Bucuresti, Str Olari nr 7A, CAM 1 , et 6 sector 2 sau printr-o solicitare la adresa de email tesarokitconstruct@gmail.com

De asemenea, anuntul de participare, impreuna cu specificatiile tehnice sunt publicate la adresa:

https://drive.google.com/drive/folders/1d2C3cfkbydfOhR1lPGDv75g_L8RNssD_?usp=sharing

Pentru detalii suplimentare va stăm la dispoziţie Ia sediul societăţii sau la tel. 0728.132.628, persoana de contact Stroea Iuliana Sofia.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW