14.6 C
București
miercuri, 21 octombrie

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ

in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Data: 25.09.2020

Denumire solicitant: PRODEXIMP SRL

Adresa: Satu Mare, Str. Gheorghe Doja, nr. 3, Judetul Satu Mare

E-mail:  office@prodeximp.ro   

Tipul proiectului de investiții:  Realizarea unui proiect privind executia de lucrari de constructie si achizitionarea de echipamente

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 6.500.000 Euro.

Program de finantareProgramul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.

Locatia proiectului de investitiiRegiunea Nord Vest, judet Satu Mare

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor  privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz).

Valoarea totala estimata a serviciilor de consultanta: 200.000 euro. Pretul contractului nu se poate ajusta.

Curs BNR 21.09.2020, 1Euro 4.8583 Lei

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 06/10/2020 ora 12:00.

Adresa: Satu Mare, Str. Gheorghe Doja, nr. 3, Judetul Satu Mare

Durata contractuluide la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de implementare stabilita prin contractul de finantare.

Nota! Serviciile de management de proiect intra in vigoare numai si daca  societatea noastra va semna contractul de finantare cu Autoritatea de Management.

Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura, ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la office@prodeximp.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW