20.5 C
București
luni, 12 aprilie

Anunț de participare la procedura de licitație deschisa achiziție utilaje/instalații pentru ambalarea și paletizarea sării geme în cutii 1 kg și în pungi 5 kg, pe loturi

1. Societatea Națională a Sării S.A. organizează procedura de achiziție prin licitație deschisa pe loturi pentru încheierea unui contract de furnizare utilaje utilaje/instalații pentru ambalarea și paletizarea sării geme în cutii 1 kg. și în pungi 5 kg, pe loturi.

2. Legislația aplicabilă: “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție de produse, servicii și lucrări aplicabil în cadrul SNS SA”, care va fi pus la dispoziția ofertanților împreună cu documentația de atribuire.

3. Procedura aplicata: licitație deschisa pe loturi. Achizitorul își rezerva dreptul de a negocia  prețul de vânzare a produselor înainte de declararea ofertei câștigătoare, conform art. 66, alin. 4 din Regulament.  Negocierea prețului va avea loc cu toți ofertanții declarați admisibili (inclusiv din punct de vedere financiar) si se va face prin depunerea in plic închis a unei noi oferte financiare reduse, care va reprezenta baza negocierii (doar pentru elementul “preț”).  Punctajul va fi recalculat, după depunerea noilor oferte financiare si incheierea negocierilor.

4. Loturi:

  • LOT 1 – Instalație de ambalat și paletizat sare gemă în cutii de 1 kg.
  • LOT 2 – Utilaj de ambalat și paletizat sare gemă în pungi de 5 kg.

5.Cod CPV: 42921330-0.

6. Principalul loc de furnizare a produselor: Salina Ocna Dej, jud. Cluj.

7. Termenul limită de primire a ofertelor: 03.02.2021, ora 14.00

8. Adresa la care se depun ofertele: Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București, secretariat director general.

9. Limba de redactare a ofertelor: limba română.

10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:04.02.2021, ora 11.00, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București.

11. Garanția de participare:

Pentru LOT 1 – Instalație de ambalat și paletizat sare gemă în cutii de 1 kg. = 90.000 lei

Pentru LOT 2 – Utilaj de ambalat și paletizat sare gemă în pungi de 5 kg. = 90.000 lei

Pentru oferta depusa pentru ambele loturi, se va plati o garantie de participare in cuantum de 180.000 lei.

12. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 120 de zile.

13. Criteriul de atribuire a contractului: cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica.

14. Nu se accepta oferte alternative.

15. Se poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi.  

16. Durata contract: Contractul de furnizare urmează a fi încheiat cu operatorul economic a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare pentru o perioadă de cuprinsa intre data semnării contractului de ambele parți si pana la expirarea perioadei de garanție tehnica acordata produselor, de minim 24 luni. Totodată, părțile vor avea posibilitatea prelungirii duratei contractului prin act adițional.

17. Documentația de atribuire se poate obține, începând cu data publicării prezentului anunț de participare. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 021.317.89.81, 317.89.88, int. 9123, e-mail: anamaria.gomoescu@salrom.ro; sns@salrom.ro. Documentația va fi pusa la dispoziția dumneavoastră prin e-mail, după primirea unei solicitări făcută in scris, datata, semnata si înregistrata.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW