14.8 C
București
joi, 1 octombrie

ANUNŢ LANSARE ACHIZIȚIE LUCRĂRI PRIN PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

Programul Operaţional Infrastructură Mare "Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă" Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6,  în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

În cadrul proiectului menționat,  AMBRO S.A. lansează procedura competitivă pentru:

ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI DE MONTAJ INSTALATII SI ECHIPAMENTE AUXILIARE (PARTEA ELIGIBILA) SI ACHIZITIE MATERIALE PENTRU MONTAJ, RESPECTIV REALIZAREA CONEXIUNILOR INTERNE SI EXTERNE

 • Obiectul Contractului: execuția şi finalizarea lucrǎrilor de montaj a instalațiilor și echipamentelor auxiliare aferente centralei de cogenerare și lucrările aferente organizării de șantier, pentru Proiectul “Creșterea eficienței energetice operaționale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență“.
 • Locul de execuție a lucrarilor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România
 • Tipul și durata contractului: Contract de lucrări ce intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzatoare a obligațiilor de către ambele parți, fără a depăși data de 31.12.2020, la care se adaugă perioada de garanție de 24 de luni.

Termene de predare :

 • Instalații electrice tehnologice – 30.09.2020
  • Instalații termomecanice – 30.09.2020
  • Instalații de utilizare gaze naturale – 31.08.2020
  • Instalații de automatizare – 15.10.2020
  • Instalații electrice de curenți slabi – 30.10.2020
 • Valoarea estimată a contractului:Valoarea estimată a lucrărilor: 5.196.321,55 RON fără TVAValoarea estimată a cheltuielilor diverse și neprevăzute (maxim 10% din valoarea lucrărilor):  519.632,16 RON fara TVAValoarea estimată totală a achiziției:  5.715.953,71 RON fara TVA

Notă: valoarea estimată a achiziției reprezintă valoarea maximă a ofertelor. Depășirea valorilor estimate ale achiziției prin oferta financiară va conduce la respingerea ofertei.

 • Ajustarea Prețului: Prețul contractului nu se ajustează în sensul prevăzut de Ordinul nr. 1284/2016,  respectiv, pe parcursul executării contractului de lucrări nu vor fi luate în considerare modificări legislative sau modificări de norme tehnice ori modificări în condițiile pieței care conduc la creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Prețul Contractului se poate modifica și/sau revizui în condițiile prevăzute de art. 4.6 și / sau art. 4.7 din contractul de lucrări, cu respectarea strictă a cerințelor prevăzute de Ordinul nr. 1284/2016 și, după caz, de legislația aplicabilă contractului de lucrări.

 • Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul  AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 11.03.2020, ora 16:00 – Ora României
 • Documentatia de atribuire: se poate obtine gratuit de la sediul AMBRO SA mentionat mai jos, poate fi solicitată prin e-mail sau descarcată de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene,  https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, secțiunea “Anunturi-Proceduri”.
 • Mijloace de comunicare: E-mail: mihai.banu@ambro.ro / carmen.munteanu@rossmann.ro – Poșta cu confirmare de primire / curier / înmânare personală la adresa AMBRO SA, Suceava, Calea Unirii, nr. 24, 720019, judetul Suceava.
 • Persoane de contact:

Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,

tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: mihai.banu@ambro.ro

Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare, mobil: +40.745.662.438, e-mail: carmen.munteanu@rossmann.ro

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW