ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT” CONSTANTA

Municipiul Constanța anunţă declanşarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru 4 posturi de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta. Această procedură va fi derulată  în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 111/2016, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

Condiţiile de participare, criteriile de eligibilitate şi de selecţie precum şi conţinutul, modul de derulare şi planificarea etapelor procesului de recrutare şi selecţie sunt prezentate în detaliu pe pagina web www.primaria-constanta.ro

Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 13 octombrie 2021 atât pe suport de hârtie, cat şi în format electronic, aşa cum este descris în anunţul detaliat postat la adresa web anterior menţionată.

Toate candidaturile vor fi tratate cu maximă confidenţialitate.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW