2.1 C
București
duminică, 29 noiembrie

Aprobarea cadrului general al contractelor de concesiune pentru distribuția gazelor naturale


În M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini (Hotărârea), potrivit unui comunicat vasslawyers.ro.

Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale reglementează aspecte precum:

  • inițierea procedurii de concesionare a serviciului;
  • elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a documentației de atribuire și aprobarea concesionării;
  • organizarea și desfășurarea licitației publice deschise și încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

Totodată, Anexele A-C, parte integrantă din cadrul general includ:

  • documentația-cadru de atribuire – licitație publică deschisă;
  • conținutul-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;
  • contractul-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

La data intrării în vigoare a Hotărârii s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW