12 C
București
joi, 25 februarie

CENTRU CLOUD ȘI BIG DATA PENTRU PARTICIPAREA LA CLOUD-UL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚA DESCHISĂ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), cu sediul în Orașul Măgurele, jud. Ilfov, str. Reactorului nr. 30, derulează începând cu data de 19.05.2020 proiectul “CENTRU CLOUD ȘI BIG DATA PENTRU PARTICIPAREA LA CLOUD-UL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚĂ DESCHISA (CECBID-EOSC)”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.2. – Dezvoltarea unor rețele de CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale.

Proiectul se implementează în cadrul Centrului de Calcul Avansat al Departamentului Fizică Computațională și Tehnologii Informaționale, str. Atomiștilor nr. 409, Oraș Măgurele, jud. Ilfov, pe o durată de 27 de luni.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional al IFIN-HH, prin modernizarea infrastructurii Cloud, extinderea infrastructurii masive de date și realizarea unui centru de date cu performante înalte, care să fie integrat în Cloud-ul European pentru Știință Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC).

Principalele rezultatele așteptate ale proiectului sunt: dotarea centrului de resurse Cloud și Big Data cu echipamente de procesare, stocare și comunicare de date, precum și cu infrastructură suport; dezvoltarea de aplicații software și furnizarea de servicii informatice pentru administrarea și monitorizarea centrului, pentru susținerea computațională a cercetării de la ELI-NP, pentru modelarea si simularea nanostructurilor complexe, precum și pentru analiza datelor de secvențiere de noua generație.

Valoarea totală a proiectului este de 4.802.675,18 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 4.042.924,72 lei.

Data începerii proiectului: 19.05.2020                      

Data finalizării proiectului: 18.08.2022

Cod MySMIS: 124405

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Dr. Mihnea Dulea, coordonator proiect,

tel. 0214042300, fax 0214574440

email: mihnea.dulea@nipne.ro

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW