CONVOCATOR EASTERN EUROPEAN CONSULTANT

CONVOCATOR EASTERN EUROPEAN CONSULTANT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/20489/1993, CUI 4627410, prin administrator PUBLISIS CONSULT S.R.L., reprezentata de d-na Cristescu Polyana Daniela Luminita; detinatoare72 parţi sociale, reprezentand 56,69 % din capitalul social; in calitate de asociat majoritar al societatii PETROGEC S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul societatii din Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et. 5, birou 3, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/7125/1994, CUI 5541228, în conformitate cu dispoziţiile art. 195 din Legea 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Asociatilor PETROGEC S.R.L., pentru data de 10.05.2021, ora 12.00, care va avea loc in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu, nr. 2-4, birou 3, etaj 5, sector 1. În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 10.05.2021, atunci şedinţa se va desfăşura la aceeasi data, ora 15.00, la aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand aceeasi. ORDINEA DE ZI: 1. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2020 si a rezultatului economico-financiar; 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli; 3. Revocarea dl. Paloş Vladimir din funcţia de administrator. 4. Numirea unui nou administrator al societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu puteri depline. 5. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii. 6. Mandatarea unei persoane in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de la Registrul Comertului de pe landa Tribunalul Bucuresti. Redactat si semnat in 2 exemplare originale in Bucuresti, astazi, 30.03.2021. SEMNATURA ASOCIAT: EASTERN EUROPEAN CONSULTANT S.R.L., prin administrator PUBLISIS CONSULT S.R.L., reprezentata de d-na Cristescu Polyana Daniela Luminita.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW