CONVOCATOR C.E.A. INT- CONSULTING, ENGINEERING ASSISTANCE, INTERNATIONAL S.R.L.

CONVOCATOR. Administratorul Unic al C.E.A. INT- CONSULTING, ENGINEERING ASSISTANCE, INTERNATIONAL S.R.L., înmatriculată la ORC sub nr. J40/27074/1994, CUI 6647635, cu  sediul social în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2- 4, etaj 6, birou 8, sector 1, CONVOACǍ Adunarea Generalǎ a Asociaţilor C.E.A. INT- CONSULTING, ENGINEERING ASSISTANCE, INTERNATIONAL S.R.L., la data de 05.05.2021,  ora 16.00, la sediul social al societăţii,  cu urmǎtoarea  ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2020 si a rezultatului economico-financiar; 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli; 3. Diverse. Dacǎ în data de 05.05.2021,  Adunarea Generalǎ a Asociatilor nu îndeplineşte condiţiile de cvorum prevǎzute de lege, ea se reprogrameazǎ în data de 06.05.2021, la aceeaşi orǎ şi în acelaşi loc, având aceeaşi ordine de zi. În temeiul art. 117din Legea nr. 31/1990, materialele se pot consulta in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et.6, birou.8, sector 1. ADMINISTRATOR UNIC Popescu Ştefan Vlad. Bucuresti, 30.03.2021.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW