CONVOCATOR SPERANTA & SUCCESUL S.A.

CONVOCATOR. Mihail Lixăndroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie al SPERANTA & SUCCESUL S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, J40/23537/2007, CUI 22935508, cu sediul social în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 8, sector 1, în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si al Actului constitutiv al societatii,  convoacă Adunarea Generală Ordinară Asociatilor SPERANTA & SUCCESUL S.A., pentru data de 10.05.2021, ora 13.00, care va avea loc in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et.2, birou 8, sector 1, la care sunt invitati  sa participe toţi acţionarii societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei (datei de referinţă) de 15.04.2021. În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 10.05.2021, atunci şedinţa se va desfăşura pe data de 11.05.2021, ora 13.00, la aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand aceeasi. ORDINEA DE ZI: 1. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul anului 2020, care cuprinde: 1.1 Bilantul contabil prescurtat incheiat la data de 31.12.2020; 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.12.2020; 1.3 Date informative la 31.12.2020; 1.4 Note explicative la 31.12.2020; 1.5 Prezentarea si aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2020. 2. Analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului si descarcarea de gestiune al acestuia pentru exercitiul financiar 2020. 3.  Diverse. Presedinte al Consiliului de Administratie, Mihail Lixăndroiu, Bucureşti, 30.03.2021.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW